Inilarawan ng International Atomic Energy Agency ang galaw bilang “lubhang nakalulungkot”

Kinondena ni International Atomic Energy Agency Director General Rafael Grossi ang “sobrang hindi proporsional at walang kapantay na” pagpapalayas ng Iran sa mga nakatatandang imbestigador ng UN mula sa mga pasilidad nito para sa nuklear. Ginawa ng Iran ang galaw bilang tugon sa mga akusasyon mula sa Kanluran na lihim itong nag-eenrich ng uranium.

Ipinagbigay-alam ng Iran sa IAEA na pinalayas nito ang “ilang mga maalamat na imbestigador ng Ahensiya,” sabi ni Grossi sa isang pahayag noong Sabado. Ang mga imbestigador na ito ay kasangkot sa pagmonitor sa pagsunod ng Tehran sa nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT), isang kasunduan noong 1970 kung saan ang mga signatory na walang sandata nuklear ay sumang-ayong huwag itong paunlarin.

Habang pinahihintulutan ng NPT ang Iran na bawiin ang mga kredensyal ng mga imbestigador, tinawag ni Grossi ang desisyon ng Tehran na “sobrang hindi proporsional at walang kapantay.” Habang hindi binanggit ni Grossi kung ilang mga imbestigador ang napagbawalan, sinabi niya na ang desisyon ay nakaapekto sa “humigit-kumulang isang katlo ng core group ng pinaka-matagal nang mga imbestigador ng Ahensiya” sa Iran.

“Ang lubhang nakalulungkot na desisyong ito ng Iran ay isa pang hakbang sa maling direksyon at binubuo ang isang hindi kinakailangang suntok sa isang ugnayang napipi na nga sa pagitan ng IAEA at Iran,” sabi niya.

Sinabi ng Iranian Foreign Ministry na pinalayas nito ang mga imbestigador bilang tugon sa paggamit ng mga kanlurang kapangyarihan sa IAEA para sa kanilang sariling “mga layuning pampolitika.”

Tila ang pahayag na ito ay isang pagtukoy sa isang pag-anunsyo ng Pransiya, Alemanya, at UK na pananatilihin nila ang mga sanksyon sa Iran dahil sa diumano’y hindi pagsunod nito sa 2015 Iran Nuclear Deal, na nag-alok sa Tehran ng limitadong ginhawa mula sa sanksyon bilang kapalit ng isang pahinga sa mga aktibidad nito sa pag-eenrich ng uranium.

Bukod dito, hiniling ng US, UK, at 61 iba pang mga signatory ng NPT na ipaliwanag ng Iran ang presensya ng mga bakas ng uranium sa tatlong hindi idinedeklarang mga site para sa nuklear. Natuklasan ang mga bakas na ito ng mga imbestigador ng IAEA noong huling bahagi ng nakaraang taon. Isang ulat ng ahensiya ang nagsabi na ang ilang mga partikula ay na-enrich sa 83.3% na kalinisan, kaunti lamang sa ilalim ng 90% na threshold para sa paggamit ng sandata nuklear.

Paulit-ulit na itinatanggi ng Iran na hinahangad nito ang isang sandata nuklear, at nakatindig na ang pananaliksik nito sa atomiko ay mahigpit na mapayapa.