Novationwire เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ที่รองรับผู้ใช้หลายภาษาทั่วโลก

       

สิงคโปร์ – Nov 24, 2023 – (SeaPRwire) – Novationwire ผู้ให้บริการกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ชั้นนํา ได้เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ที่รองรับผู้ใช้หลายภาษาทั่วโลก เว็บไซต์ใหม่นี้ช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงบริการของ Novationwire ได้อย่างง่ายดายในภาษาที่พวกเขาเลือก การเปิดตัวดังกล่าวเกิดขึ้นจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของบริษัทในระดับนานาชาติ ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา ลูกค้าของ Novationwire จากประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเติบโตขึ้นกว่า 200% การออกแบบเว็บไซต์ใหม่มีเป้าหมายเพื่อให้ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีที่สุดแก่ฐานผู้ชมทั่วโลกของ Novationwire “แพลตฟอร์มของเราดึงดูดผู้ใช้จากประเทศต่างๆ กว่า 150 ประเทศ เมื่อเครือข่ายทั่วโลกของเราขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เราต้องการที่จะแน่ใจว่าสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่กระจายข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วโลก” Nick Nelson ผู้อํานวยการการตลาดของ Novationwire กล่าว “เว็บไซต์หลายภาษาที่ออกแบบใหม่สะท้อนถึงคํามั่นสัญญาของเราในการสนับสนุนลูกค้าระหว่างประเทศด้วยบริการที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของเรา” English & Global Newswire Pricing …