29 Ang PG&E Corporation Foundation ay Tumutulong Labanan ang Kakulangan sa Pagkain sa Hilagang at Gitnang California sa pamamagitan ng Mga Kontribusyon sa Mga Lokal na Organisasyon para sa Pagpapamahagi ng Pagkain

Ang Pagpopondo ng PG&E Foundation ay Magbibigay ng Higit sa 3.87 Milyong Pagkain para sa Mga Nangangailangan; Karagdagang Pagpopondo mula sa PG&E ay Sumusuporta sa Kahandaan sa Emergency ng Mga Food Bank

OAKLAND, Calif., Sept. 1, 2023 — Ang PG&E Corporation Foundation (Ang PG&E Foundation) ay nagbibigay ng $775,000 sa mga lokal na food bank, mga programa ng Meals on Wheels at mga tribal na organisasyon upang tulungan pakainin ang mga indibiduwal at pamilya na nahihirapan sa kakulangan sa pagkain. Ang kontribusyon ay katumbas ng humigit-kumulang 3.87 milyong pagkain para sa mga nangangailangang indibiduwal at pamilya. Ang pagpopondo ay susuportahan ang 48 organisasyon ng pagpapamahagi ng pagkain na naglilingkod sa 47 county sa lugar ng serbisyo ng Pacific Gas and Electric Company (PG&E).

Pacific Gas and Electric Company (PRNewsfoto/Pacific Gas and Electric Company)

Ang anunsyo ay dumating sa National Food Bank Day (Sept. 1), ang unang Biyernes ng Setyembre, na nangangahulugang magdala ng kamalayan sa patuloy na isyu ng gutom sa mga komunidad.

Habang ang California ay naglalabas ng halos kalahati ng mga prutas at gulay ng bansa, sa average isa sa bawat limang residente — humigit-kumulang 8 milyong tao — ay hindi alam kung saan manggagaling ang susunod nilang pagkain, ayon sa California Association of Food Banks. Ang mga komunidad ng kulay ay nakakaranas ng mas mataas na antas ng gutom.

“Ang pakikipagtulungan sa pagitan ng PG&E at ng aming food bank ay isang patotoo sa positibong pagbabago na maaaring makamit kapag nagsama-sama ang mga negosyo at organisasyon ng komunidad. Magkasama, gumagawa tayo ng makabuluhang epekto sa kapakanan ng mga pamilya at indibiduwal sa buong lugar ng aming serbisyo. Sa suporta ng PG&E, gumagawa tayo ng mga hakbang patungo sa isang mas malusog at mas masayang hinaharap para sa lahat,” sabi ni Jeremy T. Tobias, CEO, Community Action Partnership ng Kern.

“Napakaswerte namin sa aming mga lokal na food bank at mga kasosyo sa pagpapamahagi ng pagkain para sa kanilang patuloy na trabaho upang labanan ang gutom sa aming mga bayan. Pinupunan ng ating mga lokal na organisasyon para sa kaligtasan ng pagkain ang isang kinakailangan at mahalagang papel na tumutulong sa mga pamilya na maglagay ng pagkain sa kanilang mga lamesa,” sabi ni Carla Peterman, Executive Vice President, Corporate Affairs, para sa PG&E Corporation at Tagapangulo ng Lupon ng PG&E Corporation Foundation.

Isinasaalang-alang ng mga halaga ng grant ang kahirapan ng county at mga antas ng kawalan ng trabaho, gamit ang pormula ng Kagawaran ng Mga Serbisyo sa Lipunan ng California, upang itaguyod ang pagkakapantay-pantay sa mga county na may mas mataas na pangangailangan.

Pagsuporta sa ‘Food ACCESS’ at Kahandaan sa Emergency

Bilang karagdagan sa mga grant sa mga lokal na organisasyon ng pagpapamahagi ng pagkain, sinusuportahan ng The PG&E Foundation ang susunod na taong “Food ACCESS” conference ng California Association of Food Banks (CAFB). Ang kaganapan sa kalagitnaan ng Mayo ay nagdadala ng mga stakeholder sa pagkain at mga serbisyo sa pag-alalay sa kalusugan-gutom upang tumutok sa isang pantay na statewide na kaligtasan ng pagkain at pagwawakas ng gutom sa California.

Ang PG&E Foundation at PG&E ay matagal nang tagasuporta ng CAFB at mga county food bank, na magkasamang nag-ambag ng higit sa $4 milyon sa nakalipas na limang taon.

“Habang maaaring tapos na ang pandemya, patuloy na tumutugon ang mga food bank sa isang umiiral na krisis sa gutom at nagpapasalamat kami sa PG&E para sa kanilang patuloy na pakikipag-ugnayan sa amin at sa aming mga kasaping food bank kapag pinaka-kailangan,” sabi ni Stacia Levenfeld, CEO ng California Association of Food Banks. “Masaya kaming muli na magiging presenting sponsor ng aming Food ACCESS conference ang PG&E at nagpapasalamat na ang kanilang suporta ay magtatatag ng mga scholarship, mas pina-pahusay ang pagdalo ng mas maliliit na food bank. Naniniwala kami na ang access sa pagkain ay isang pangunahing karapatang pantao at, sama-sama, susuriin at tutugunan namin ang mga paraan upang gawing katotohanan ang karapatang iyon para sa lahat ng taga-California sa Food ACCESS 2024.”

Bilang karagdagan, may mga kasunduan ang PG&E sa 25 lokal na food bank sa mga lugar na mataas ang panganib ng sunog upang magbigay ng pagpapalit ng pagkain sa panahon at hanggang tatlong araw pagkatapos ng isang Public Safety Power Shutoff (PSPS). Maaaring ipatupad ang mga kaganapan ng PSPS na ito kapag inaasahan ang tuyo, mahangin na panahon, at maaaring kailanganin ng PG&E na patayin ang kuryente upang maiwasan ang mga wildfire at panatilihing ligtas ang mga customer. Naiintindihan ng PG&E na mahirap para sa mga customer ang pagkawala ng pagkain, at tumutulong ang aming mga partnership na magbigay ng solusyon. Upang hanapin ang isang lokal na food bank na nakikipagtulungan sa PG&E, bisitahin ang pge.com/PSPSresources.

Tungkol sa PG&E

Ang Pacific Gas and Electric Company, isang subsidiary ng PG&E Corporation (NYSE:PCG), ay isang pinagsamang natural gas at kuryenteng utility na naglilingkod sa higit sa 16 milyong tao sa 70,000 square miles sa Hilagang at Gitnang California. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pge.com/ at http://www.pge.com/about/newsroom/.

Tungkol sa The PG&E Corporation Foundation

Ang PG&E Corporation Foundation ay isang independiyenteng 501(c)(3) nonprofit na organisasyon, hiwalay sa PG&E at sinuportahan ng PG&E Corporation.

SOURCE Pacific Gas and Electric Company