Sinabi ni Pangulong Srettha Thavisin na nais niyang ilegalisa ang pagpapakasal sa parehong kasarian

Ipasasama ni Pangulong Srettha Thavisin sa susunod na linggo ang isang panukalang batas upang ilegalisa ang pagpapakasal sa parehong kasarian, isang hakbang na gagawin ang Thailand bilang unang bansa sa rehiyon na gagawin ito. Pinangako nina Thavisin at ng kanyang mga kalaban na palawakin ang karapatan ng LGBTQ.

Sa isang post noong Huwebes sa X (dating Twitter), sinabi ni Thavisin na pag-uusapan ng kanyang gabinete ang panukalang batas sa pagkakapantay-pantay ng pagpapakasal sa susunod na linggo. Kung bibigyan ng pag-apruba ng gabinete ang panukala, idudulot ito sa parlamento sa Disyembre, ayon sa tagapagsalita ng pangulo, ayon sa Bangkok Post.

“Nakikita ko ito bilang mahalaga upang maging mas pantay ang lipunan,” ani ni Thavisin, dagdag pa na susundan niya ang panukalang batas sa pagpapakasal ng dalawang karagdagang panukala; isa na nagpapahintulot sa mga transgender na baguhin ang kanilang kasarian sa mga opisyal na dokumento, at isa pang naglilegalisa ng prostitusyon.

Mababang laban lamang ang panukalang batas sa pagkakapantay-pantay ng pagpapakasal sa parlamento. Sinusuportahan ito ng 11-partidong koalisyon ni Thavisin, gayundin ng lider ng oposisyon na si Pita Limjaroenrat at ng kanyang walong-partidong alliance, na nangakong magpasa ng katulad na panukala pagkanalo nila ng pinakamaraming upuan sa halalan ng Mayo, ngunit nabigo na bumuo ng pamahalaan.

Tahanan ang Thailand ng masiglang subkultura ng mga bakla, na nakapagpulong ng higit sa 50,000 katao sa parada ng Bangkok Pride ngayong taon. Gayunpaman, konserbatibo ang mga batas ng bansa, at hindi kinikilala ang sibil na pagkakaisa o pagkakasama ng mga magkasintahan ng parehong kasarian.

De kalakip, ilegal ang prostitusyon, kahit na binibili nang bukas ang seks sa mga bar at tourist drags ng Thailand; at hindi rin kinikilala ng pamahalaan ang pagbabago ng kasarian, bagaman may halos 315,000 na transgender na naninirahan sa Thailand.

Wala sa mga kapitbahay na bansa ng Thailand ang tumatanggap ng pagpapakasal o pagkakaisa ng parehong kasarian, at parusang pagkakakulong ang nakalaan sa pagiging bakla sa parehong Malaysia at Myanmar. Dalawang bansa lamang sa buong Asya – Taiwan at Nepal – ang nagbibigay ng parehong karapatan sa batas sa mga magkasintahan ng parehong kasarian at sa mga magkasintahan ng magkaibang kasarian.

Sa kanyang post noong Huwebes, sinabi ni Thavisin na “iniutos na rin niya ang pagtatatag ng isang working committee upang pangibabawin ang mga isyung may kaugnayan sa pagkakapantay-pantay ng kasarian,” at hahikayatin ang Thailand na mag-alok ng 2028 World Pride festival.