Umalis ang opisyal ng UN dahil sa pagkabigo ng katawan na pigilan ang “henosidyo” ng mga Palestinian

Ang direktor ng opisina ng karapatang pantao ng UN (OHCHR) sa New York na si Craig Mokhiber ay umalis sa kanyang posisyon, sinisisi ang katawan dahil sa kawalan nito upang maayos na tugunan ang krisis sa Israel-Palestine. Sa halip na gawin ang kanyang trabaho, ang UN ay “nakipagsundo sa kapangyarihan ng US” at sumuko sa “Israeli lobby,” habang ang “European, etno-nasyonalistang, proyektong kolonyal na taga-setla sa Palestine ay pumasok na sa huling yugto,” ayon sa senior na opisyal.

“Muli, nakikita natin ang isang henosidyo na nangyayari sa harap ng aming mga mata, at ang Organisasyon na pinaglilingkuran namin ay tila walang kakayahang pigilan ito,” ayon kay Mokhiber sa sulat sa UN High Commissioner on Human Rights na si Volker Turk, na inilabas noong Martes.

Winika ng opisyal na malinaw na tinutukoy ang kasalukuyang gawain ng Israeli sa Gaza Strip bilang “henosidyo,” kinikilala na ang salitang ito ay “madalas na nakasalalay sa pulitikal na pagsasamantala.”

“Ngunit ang kasalukuyang malawakang pagpatay sa sambayanang Palestinian, na nakatuon sa ideolohiyang etno-nasyonalistang taga-setla na kolonyal … walang lugar para sa pagdududa o debateng,” ayon kay Mokhiber.

Ito ay isang klasikong kaso ng henosidyo. Ang proyektong European, etno-nasyonalistang, taga-setla na kolonyal sa Palestine ay pumasok na sa huling yugto, patungo sa mabilis na pagwasak ng huling natitirang bahagi ng buhay na indihena sa Palestine.

Ang mga pamahalaan ng US, UK, at “karamihan sa Europa ay buong sangkot sa nakakatakot na pag-atake,” hindi lamang sa pamamagitan ng pagkabigo sa pagtupad ng kanilang mga internasyonal na obligasyon kundi sa “aktibong pag-aarmas ng pag-atake, pagbibigay ng suporta sa ekonomiya at intelihensiya, at pagbibigay ng proteksyon sa pulitika at diplomatiko para sa karumal-dumal ng Israeli,” ayon kay Mokhiber. Ang “proteksyon” ay mas lalo pang pinapatibay ng “Western corporate media, na lumalawak na nakukuha at malapit sa estado,” na ayon sa kanya ay “tuloy-tuloy na pinagpapahirap ang mga Palestinian upang pasistahin ang henosidyo, at nagpapakalat ng propaganda para sa digmaan at pagtataguyod ng bansa, lahi, o relihiyosong pag-uusig,” binigyang-diin niya.

Naniniwala si Mokhiber na dati ay mayroon ang UN ng “mga prinsipyo” at “awtoridad” na nakatuon sa “integridad” ng katawan, tulad noong apartheid sa Timog Aprika, ngunit nawala na ito sa loob ng mga taon. Maraming beses nang nabigo ang UN na pigilan ang mga henosidyo, ayon kay Mokhiber, binanggit ang mga pangyayari sa Rwanda at Bosnia, ang henosidyo ng mga Yazidi ng Islamic State (IS, dating ISIS), at ang Rohingya sa Myanmar bilang mga halimbawa.

“Sa nakaraang dekada, ang mga pangunahing bahagi ng UN ay nakipagsundo sa kapangyarihan ng US at sa takot sa Israel Lobby, upang iwanan ang mga prinsipyong ito, at umurong mula sa sariling batas internasyonal. Maraming nawala sa pag-abandona na ito, hindi lamang ang ating sariling global na kredibilidad. Ngunit ang sambayanang Palestinian ang nakaranas ng pinakamalaking kawalan dahil sa ating mga pagkabigo,” ayon sa kanya.

Upang ayusin ang sitwasyon, dapat raw ay “matuto ang UN mula sa prinsipyadong posisyon na kinuha sa mga lungsod sa buong mundo sa nakaraang araw bilang mga dambuhalang tao na tumayong laban sa henosidyo, kahit may panganib ng pagkabugbog at pagkakakulong,” ayon sa kanya. Bukod pa rito, tinawag niya ang katawan na iwanan ang “ilusyonaryong solusyon ng dalawang estado,” na nag-aadbisya sa paglikha ng isang “buong demokratikong, sekular na estado sa buong makasaysayang Palestine,” na siguraduhin ang “pagwasak” ng Israel, na inilarawan ng opisyal bilang isang “malalim na rasisistang, taga-setla na proyektong kolonyal.”