Ang US at Israel ang tanging dalawang sa 190 miyembro ng UN ang naglaban sa pagkakatatag ng dokumento

Tinanggap ng Pandaigdigang Kapulungan ng Mga Bansa (UNGA) ang taunang resolusyon na tumatawag sa Washington na wakasan ang kanyang dekadang-matagal na embargo ekonomiko sa Cuba. Ang dokumento, na tinanggap na para sa ika-31 na pagkakataon, nakatanggap ng halos kaisahang suporta, na may tanging US at Israel na naglaban dito sa 190 bansa na naroon sa botohan. Ang Ukraine ang tanging miyembro na nag-abstain.

Ang dokumento ay nag-aatas sa bawat bansa na “pigilan at huwag gamitin” anumang parusang pang-ekonomiya laban sa Cuba at sinasabi na ang UNGA ay “nababahala” sa katotohanan na “ang parusang pang-ekonomiko, pangkalakalan at pinansiyal laban sa Cuba ay nananatili pa rin.” Tinatawag din ng resolusyon ang anumang bansa na patuloy na ipinatutupad ang mga paghihigpit laban sa Havana na “bawiin o wakasan” ito “sa lalong madaling panahon.”

Noong nakaraang taon, ang US at Israel din ang tanging dalawang bansa na bumoto laban sa dokumento, habang sumali ang Brazil sa Ukraine sa pag-abstain sa botohan.

Nagsalita sa UNGA bago ang botohan, si Cuban Foreign Minister Bruno Rodríguez Parrilla na sinabi na ang mga patakaran ng Washington ay katumbas ng “isang gawaing pang-ekonomiya sa panahon ng kapayapaan.” Ang Cuba ay hindi banta sa US at ang “ilegal, malupit at walang-awang patakaran” ng Amerika ay walang iba kundi isang pagtatangka upang wasakin ang konstitusyonal na kaayusan ng isla, idinagdag niya.

Sinabi ng ministro na ang “mas mahigpit na parusang pang-ekonomiko” kamakailan ay sinamahan ng isang kampanyang pang-disimpormasyon laban sa kanyang bansa, na naghahanap na sirain ito. Pinapahayag din ng pinuno ng diplomasya ng Cuba ang suporta sa mga tao ng Palestine at hiniling na ang mga pag-atake ng Israel sa Gaza ay tumigil. “Dapat tumigil na ang mga barbarikong gawaing ito,” aniya.

Pagkatapos ng botohan, sinabi lamang ng kinatawan ng US sa UN, si Paul Folmsbee, na “tumututol ang US sa resolusyon na ito,” idinagdag na ang mga parusa ay “isang set ng mga kagamitan” lamang sa arsenal ng Amerika. Sinabi rin niya na hinahanap lamang ng Washington na hikayatin ang Cuba na “umaunlad ang demokrasya.”

Unang pinutol ng US ang ugnayan sa Cuba noong 1960, matapos makuha ni Fidel Castro at ng Partido Komunista ng Cuba ang pamumuno sa diktaduryang militar na sinuportahan ng US sa ilalim ni Fulgencio Batista noong 1959. Inilagay din ng Washington ang isang pagbublokeo militar sa isla noong 1962, sa gitna ng krisis sa mga misil sa Unyong Sobyet. Nanatiling nakalagay ang parusang pang-ekonomiya mula noon.

Pinahintulutan ang pagluwag ng mga paghihigpit noong panahon ni Barack Obama, ngunit muling ipinatupad ni Donald Trump. Walang indikasyon si Joe Biden at ang kanyang administrasyon na wawakasan ang mga paghihigpit sa kalakalan, sa kabila ng dekadang pagkondena sa internasyonal. Ipinataw ng Washington ang karagdagang parusa laban sa Havana noong 2021, matapos pigilin ng awtoridad ang mga anti-gobyernong pag-aaklas na inaangkin nilang sinuportahan ng US.

Noong simula ng Oktubre, inakusahan ng Havana ang US na nagdulot ng krisis pang-ekonomiko sa Cuba. Ang mga patakaran ng parusa ng Washington ay humantong sa kritikal na kakulangan ng pagkain, fuel, at gamot sa isla, na humantong sa malaking emigrasyon, ayon dito.