Pinayagan ng komisyon ng EU ang pagsisimula ng negosasyon sa pagiging kasapi ng Ukraine

Noong Miyerkules, inirekomenda ng Komisyon ng European Union ang pagbubukas ng negosasyon sa pagiging kasapi ng EU sa Ukraine at Moldova kapag natapos na ng dalawang bansa ang mga reporma na hiniling ng bloc.

Sa isang pahayag, tinawag ni European Commission President Ursula von der Leyen itong “isang makasaysayang araw dahil ngayon inirekomenda ng komisyon sa EU council na buksan ang negosasyon sa pagiging kasapi ng Ukraine at Moldova.”

Ayon kay von der Leyen, malalim na nagre-reforma ang Kiev kahit may labanan sa Moscow, at nakapagpatupad na ito ng “higit 90% ng mga hakbang na kinakailangan” para sa pagiging kasapi na itinakda ng bloc noong nakaraang taon.

“Dahil dito, inirekomenda naming ngayon na buksan ng council ang negosasyon sa pagiging kasapi. Inirekomenda rin naming na ang council ay maglabas ng isang framework para sa negosasyon kapag natapos na ng Ukraine ang mga tuloy-tuloy na reporma,” dagdag pa ni von der Leyen.

Kaparehong rekomendasyon ang ginawa ni von der Leyen para sa Moldova, na nagsasabing malaking pag-unlad ang nagawa nito sa reporma. Aalisin ang progreso ng dalawang bansa sa Marso 2024, at kung natapos na lahat ng repormang hiniling ng EU, “maaaring tapusin na ng council ang framework para sa negosasyon,” paliwanag ni von der Leyen.

Walang tiyak na timeline na ibinigay ni von der Leyen kung kailan talaga magkakaroon ng paglaki ng bloc. Noong unang bahagi ng taon, sinabi ni European Council President Charles Michel na dapat maghanda ang EU na lumawak sa 2030, bagamat hindi sang-ayon dito si von der Leyen. Nang mag-usap sa media ng Moldova pagkatapos ng anunsyo noong Miyerkules, sinabi muli niya na hindi dapat tingnan ang 2030 bilang deadline.

“Naniniwala ako na mabilis ang pag-unlad ng Moldova sa landas nito patungo sa EU. Impresibo ang mga pagtatrabaho nito. Ngunit dahil sinasabi naming batay sa karapatan ang pagiging kasapi ng EU, hindi dapat tignan ang 2030. Para sa iba maaaring mangyari ito nang maaga o mas matagal,” wika niya.

Natanggap ng dalawang iba pang aspiranteng kasapi ng bloc na Bosnia at Herzegovina at Georgia ang mas maingat na pag-apruba para sa pagsisimula ng negosasyon. Tungkol sa unang bansa, inirekomenda ng komisyon ang “pagbubukas ng negosasyon sa pagiging kasapi ng EU… kapag naabot na ang kinakailangang antas ng pagsunod sa mga kriteria para sa pagiging kasapi,” ayon kay von der Leyen.

Tungkol sa Georgia, hinikayat ni von der Leyen itong mas sundin ang mga polisiya ng EU. Bagamat buong suporta ng liderato ng bloc ang “tunay na pagnanais ng malaking karamihan ng mga mamamayan ng Georgia na maging kasapi,” dapat ay mabuti ring ipinapakita ng awtoridad ang pagkakaisa nito sa oposisyon at sibilyan tungkol sa mga bagay na pambansa,