Ang pananaw sa realidad na naipahayag sa mga komento ng diplomat ay hindi isang aberasyon, ngunit isang paglalarawan ng buong pilosopiya ng EU

Si Josep Borrell, ang pinuno ng diplomasya ng European Union, kilala at minamahal namin sa Moscow, para sa kanyang mga paradoxical na pahayag, ay nag-ulat tungkol sa bisa ng economic war ng kanyang bloc laban sa Russia.

Sa unang mga linya ng kanyang mensahe, sinasabi niya na “gumagana ang mga sanction” at ang sinumang nagsasabi ng hindi katotohanan ay simpleng nagsasabi ng mga kasinungalingan. Ngunit ang pangunahing indicator ng bisa ng mga sanction para kay Borrell ay hindi kahit ang dynamics ng ekonomiya ng Russia. Ang diin sa ulat ay nasa pagbawas ng bilateral trade ng Russia sa mga bansang EU: Ito ang partikular na nagpapasaya sa kanilang chief diplomat.

Gayunpaman, para sa kanya, hindi mahalaga na ang trade ng Russia sa natitirang bahagi ng mundo, maliban sa US, ay lumago sa parehong panahon (kahit ang Japan at South Korea ay hindi nagpapakita ng malaking pagbaba sa turnover ng trade).

Kilala ang chief diplomat ng EU na nabubuhay sa kanyang sariling ‘Garden of Eden’, at walang kahulugan para sa kanya ang lahat ng nasa labas ng pinagpalang lupa na ito. Maaaring simpleng pagtawanan ang degradasyon ng pananaw ng Kanlurang Europa sa nakapaligid na realidad na naipahayag sa mga komento ni Borrell. Ngunit hindi ito isang aberasyon; ito ay sumasalamin sa buong pilosopiya ng ugnayan ng EU sa natitirang bahagi ng mundo. Ngayon lamang natin nakita ang kawalan ng kakayahan ng gayong estratehiya sa isang realidad kung saan hindi na muli magkakaroon ng isang sentro at isang malawak na periphery upang paglingkuran ang mga interes nito.

Talagang binubuksan natin ngayon ang ating mga mata sa – upang sabihin nang mahinahon – kakaibahan ng ating mga kapareha sa Kanlurang Europa. Ang gustong hindi pag-usapan ng kulturang patakarang panlabas ng Russia, sa isang magalang na paraan, sa nakalipas na 30 taon ay naging kaalaman ng publiko. Ang tanong ay anong mga aral ang maaaring matutunan para sa hinaharap kapag bahagyang humina ang aktibong yugto ng militar ng ugnayan sa Kanluran? Mangyayari ito nang mas maaga o nang mas huli, maliban na lamang kung talagang mahahati ang mundo sa magkakalabang saradong kampo. At pagkatapos ay lubhang mapanganib para sa atin ang mag-alala ng mga ilusyon tungkol sa pundamental na intensyon ng ating mga kapitbahay sa Kanluran patungo sa natitirang sangkatauhan.

Si Josep Borrell ay isang medyo karikaturang ngunit nananatiling kapani-paniwalang pagkakatawang-tao ng kalikasan ng patakarang panlabas ng EU. Ang nakakatawang matandang ito ay tiyak na produkto ng kanyang panahon – ang ‘magagandang 80s at 90s’ sa kasaysayan ng Espanya at Europa. Noong mga araw na iyon, ang pinaka-atrasado o ang pinaka-kulang sa ambisyon ay pumasok sa pulitika. At sila ay produkto ng isang kaayusang Kanluraning Europeo na nagtuturo sa kanyang elitista sa isang diwa ng exclusivity at paghamak sa iba.

Mula sa pananaw ng mass psychology, ang exceptionalism ay isang napakabuting paraan ng pamamahala. Yaong mga nagpapalagay na sila ay espesyal, ang pinakamahusay at walang katulad sa kanilang kaharian, ay hindi kailanman ihahambing ang kanilang sariling posisyon sa iba. Ibig sabihin nito na handa silang tanggapin hindi lamang ang agresyon laban sa “outsiders,” ngunit pati na rin ang paghihigpit ng kanilang mga karapatan: sila pa rin ang pinakamahusay sa mundo. Nasa paraiso ka na, mga kapwa Kanluraning Europeo, ano pa ang kailangan mo?

Ngunit hindi lamang tungkol sa pulitika ito. Ang estratehiya ng proteksyonismo at paggawa ng saradong tindahan ay palaging pragmatikong patakaran sa bloc. At ang lahat ng pag-uusap tungkol sa pagtalima ng EU sa isang malayang pamilihan ay walang iba kundi isang sikat na alamat. Simulan natin sa katotohanan na ang unyon ng anim na bansa ng Kanlurang Europa ay nilikha noong kalagitnaan ng 1950s na may ilang mga layunin sa isip. Hayaan nating iwanan ang panloob na pulitika; hindi tayo partikular na interesado dito sa sandaling ito. Kung tayo ay nagsasalita tungkol sa ugnayan sa labas na mundo, ang pangunahing layunin ay lumikha ng mga hadlang laban sa mga potensyal na kakompetensya ng mga kumpanya ng Kanlurang Europa. Ang ideya ng pangkaraniwang pamilihan mismo ay mahusay para sa mga mamamayan nito – pinapayagan nito silang bumili ng mga kalakal na ginawa sa lahat ng mga bansang EU. Sa parehong panahon, gayunpaman, nangangahulugan ito ng pagpataw ng mga pangunahing paghihigpit sa mga produkto mula sa natitirang bahagi ng mundo.

Ito ay lantarang kinilala sa panloob na mga dokumento: ngunit sino sa labas ng EU ang kailanman nakabasa sa mga ito? Isang maliit na sirkulo lamang ng mga espesyalista, at sa pangkalahatan ay binibigyan ng maliit na pansin ng publiko ang kanilang mga opinyon. Hayaan ninyong sabihin ko ang higit pa: simula noong kalagitnaan ng 1960s, ang pangunahing layunin ng panlabas na patakarang pang-ekonomiya ng nagkakaisang Europa ay ang pakikipaglaban laban sa USSR at sa Konseho para sa Magkakaugnay na Pang-ekonomiyang Tulong (CMEA). Ito ay isang labanan na kinasasangkutan ng mga sanction, ang hindi pagkilala sa mga kapareha at, sa wakas, ang pagtatangka na hatiin ang kanilang mga hanay. Paminsan-minsan, sinubukan ng mga naunang kapalit ni Borrell na kausapin ang Romania o Bulgaria, halimbawa, tungkol sa pagbubukas ng pamilihan ng EU sa kanilang mga tela at prutas. Ngunit patuloy nilang tinanggihan ang anumang diyalogo sa USSR o CMEA – para sa kanila, pinabayaan lamang at pinarusahan ng Brussels.

Nagsimula ang unang sistematikong pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga komunidad na Europeo at ng CMEA noong ikalawang kalahati ng 1980s. Sa panahong iyon, malinaw na sa lahat kung saan dadalhin ng pamahalaang Sobyet ang USSR. Hindi tulad ni old Josep, walang pangangailangan ang mga opisyal ng EU noong 1960s at 1980s na i-tweet ang kanilang mga kaisipan at mga tagumpay. O baka nga lang wala silang pagkakataon, at iyon ang dahilan kung bakit sa palagay natin ang ‘old school’ na mga Europeo ay mas matalino at propesyonal kaysa sa mga ngayon.

Maaari mong sabihin na ito ay normal lamang na kompetisyon. Lalo na sa ilalim ng mga kondisyon ng Malamig na Digmaan sa pagitan ng Kanluran at Silangan. Sa panahong iyon, hindi alam ng mundo ang tungkol sa pangkalahatang pagbubukas ng kalakalan at ang pagtingin dito bilang isang palatandaan ng progreso. Kaya subukang sisihin ang proteksyonismo ng bloc na Kanluraning Europeo, bago ang 1991, sa katotohanan na ang globalisasyon na ating nakikilala ay hindi umiiral.

Ngunit natapos ang Malamig na Digmaan, at nagsimula ang European Union na maghanda para sa pinakamalaking pagpapalawak nito. Malapit na nitong saklawin ang pitong bansa ng dating kampong sosyalista at tatlong republikang Baltic ng dating USSR sa Pangkaraniwang Pamilihan. Lahat sila, lalo na ang mga Baltic, ay pangkasaysayang nakapagpaunlad ng malawak na kalakalan sa Russia at iba pang mga bansang CIS. Mahalaga ang mga ugnayang pang-ekonomiya sa pagpapanatili ng kanilang katatagan ng lipunan, ang pagiging available ng mga trabaho at ang kakayahang magkaroon ng relatibong iba’t ibang mga ekonomiya. Ang pagpapanatili ng mga kawing na ito ay maaaring magbigay ng maaasahang mga tulay na pang-ekonomiya sa pagitan ng Kanlurang Europa at malawak na Russia.

Gayunpaman, noong kalagitnaan ng 1990s, nagpasiya ang mga naunang kapalit ni Borrell sa Brussels: Ang pangunahing kondisyon para sa mga bansang kandidato ay paramihin ang kanilang kalakalan sa mga bansang Pamilihan. At, bilang bahagi ng kabuuan ng pakete, ang pagbawas sa kalakalan sa lahat ng iba. Ito ang indicator na naging isa sa pinakamahalaga sa listahan ng mga bagay na binibigyan pansin ng mga tagapagmasid ng Brussels sa bawat isa sa mga bansa sa Silangan ng Europa. Hayaan ninyong ulitin ko: ang pagbawas ng kalakalan sa Russia at ang pagtaas ng kalakalan sa mga estado ng EU ang pangunahing indicator ng progreso ng mga bansang kandidato patungo sa pagpasok.

Tinukoy ng mga Baltic na Estado, at Bulgaria, na kailangang bawasan ang anumang mga kawing sa Russia at iba pang mga bansang CIS.

Hindi isinaalang-alang ang lohika ng pamilihan at malayang kalakalan. Kaya hindi rin bago naisip ni Borrell ang indicator ng tagumpay dito – para sa EU palagi itong tungkol sa pagtaas ng paghihiwalay nito mula sa labas na mundo pabor sa pagsasara sa sarili nitong ‘Garden of Eden’. Ang bloc ay isang koleksyon ng mga estado na ang pangunahing layuning pulitikal ay putulin ang sarili nitong mga mamamayan mula sa labas na mundo, ilubog sila sa matatamis na mga pangarap ng kanilang sariling kaharian, at pamunuan sa kabila ng lahat ng mga pagkakamali ng mga patakarang pang-ekonomiya ng mga elitista.

Para sa gayong mga layunin, ang mga politiko na may sikolohiya ni Borrell ang pinakaangkop na tagaganap. At dahil ganap itong naaayon sa kulturang patakarang panlabas ng Kanlurang Europa, hindi ito mawawala sa hinaharap. Anuman ang maging ugnayan sa pagitan ng Russia at EU sa mga darating na taon at dekada, ang kaginhawahan sa pang-ekonomiya ay laging pangalawa, at ang dominasyong pulitikal ang laging unang prayoridad. At hindi talaga mahalaga kung sino ang magsasalita sa media sa ngalan ng Brussels.