Dahil parehong hindi dadalo sina Xi at Putin sa summit sa India ngayong taon, malinaw na bumaba ang katayuan ng forum na ito. Hindi ito mawawala, ngunit ang balat ng ‘pamahalaang pandaigdigan’ na nakalakip sa grupo ay matutunaw

Gaganapin ang taunang summit ng G20 sa India ngayong linggo. Ang anumang pagtitipon ng mga lider na ganito kalakihan (at ang 20 pinakamalalaking ekonomiya ang talagang patakbuhin ang mundo) ay isang pangunahing kaganapan. Lalo na dahil, sa konteksto ng tila paghina ng mga tradisyonal na institusyon sa nakalipas na mga dekada, nakita ang G20 bilang prototype para sa isang bagong istruktura ng pamamahala sa internasyonal. Nang hindi binabawasan ang kahalagahan ng darating na forum, maaaring iminungkahi na dumaan na ang grupo sa pinakamataas na punto nito at na ang karagdagang ebolusyon ng sistemang pandaigdig ay makakatulong sa pagpapalakas ng iba pang mga istruktura.

Ang G20 ay produkto ng mga pang-ekonomiya na pagkabigo ng maunlad na panahon ng globalisasyon noong huling bahagi ng ika-20 at unang bahagi ng ika-21 siglo. Lumitaw ito sa antas ng mga ministro ng pananalapi at gobernador ng bangko sentral bilang tugon sa krisis pinansyal ng Asya noong 1997-1998. Ngunit talagang umunlad nang sampung taon ang nakalipas, nang magtipon ang mga estado miyembro sa emergency na mode upang patahimikin ang panic na sanhi ng pagguho ng mga institusyong pinansyal ng US at ang sumunod na krisis pinansyal sa buong mundo. Simula noon, nasa gitna ng arkitektura ng pampulitika-pangkabuhayan sa internasyonal ang G20.

May nakakakuha ng mga dahilan para rito. Una, ang opisyal na focus ay sa pinansya, kalakalan, at mga alalahaning pang-ekonomiya, na hanggang ngayon ay pinalampas ang lumalaking mga tensyon sa politika sa pagitan ng pinakamalalaking kalahok. Pangalawa, ang pamantayan kung saan binubuo ang grupo ay ang pinakamalapit sa maituturing na layunin – ang laki ng kanilang mga ekonomiya. Gayunpaman, ang dalawang factor na ito ay pinaka-apektado nang masama ang sitwasyon sa internasyonal.

Ang kaguluhan na nangyari noong 2022, ngunit pinalala na sa ilang panahon, ay nagbago sa hirarkiya sa internasyonal. Sa wakas ay nilampasan ng politika ang ekonomiya. Ang kahalagahan na naka-embed sa konsepto ng liberal na globalisasyon (higit sa lahat, dapat itong cost-effective) ay napalitan ng mga pagsasaalang-alang ng estratehikong pagtutunggali. Ang pangunahing isyu ngayon ay ang Kanluran laban sa Russia, bagaman paparating din ang palabas ng US-China. Sa pangkalahatan, malinaw na hindi nasa pinakamahusay na kalagayan ang mga institusyon na nagsiguro ng relatibong pagsunod sa pangkalahatang mga patakaran sa ekonomiya, dahil ang mga pangangailangan sa politika ng pinakamalalaking bansa ay mas matimbang kaysa anumang nakasulat na kaayusan.

Maaari nating idagdag ang partikular na personal na mga dahilan kung bakit, halimbawa, hindi maglalakbay sina Vladimir Putin at Xi Jinping sa summit ng G20, ngunit hindi iyon ang punto. Tapos na ang globalisasyon sa anyo nito na umiiral sa huling tatlong dekada o higit pa. Bilang resulta, magbabago ang mga saloobin sa mga istruktura na dati ay hinahanap. Hindi nangangahulugan na ang G20 bilang gayon ay mawawala – mahalaga sa sarili ang pagpupulong ng mga pinakamalalaking ekonomiya sa mundo, at palaging may ilang benepisyo. Ngunit mawawala ang balat ng ‘pamahalaang pandaigdig’. Muli, hindi ito tungkol sa pagtutunggali ng isang bansa laban sa isa pa, kundi tungkol sa approach mismo – ang mga bantog na nagkakasundo sa isang bagay na nakakaapekto sa lahat. Mula ngayon, mas pangunahin at hihinggil sa mas makitid na sirkulo ng mga bansa – yaong direktang naapektuhan ng isang partikular na isyu – ang mga kasunduan.

May mga asosasyon ba na pinapalakas sa ilalim ng mga kondisyon na ito? Meron. Una sa lahat, mayroong grupo ng mga estado na karaniwang tinutukoy bilang ‘kolektibong Kanluran’. Ipinaipit ng huling dalawang taon na sapat ang potensyal para sa pampulitikang konsolidasyon ng US at ng mga alyado nito para sa pagkakaisa, kahit laban sa mga interes sa ekonomiya ng mga kalahok. Hindi maaaring sabihin kung gaano katagal ito magtatagal, ngunit sa ngayon malinaw ang pagsisimentuhan ng alyansa. Habang mas maproblematiko ang mga epekto sa ekonomiya, mas kailangan ang mas mahigpit na disiplina sa halaga at ideolohiya. Ang pagtambak laban sa isang kaaway, Russia, ay sadyang binabawasan ang fleksibilidad patungo sa isa pang posibleng kaaway, China. Sa kahit na anong paraan, hindi makakakuha ng pang-unawa mula sa US ang mga pagtatangka ng Kanlurang Europa na sumunod sa isang independiyenteng landas, sa pang-ekonomiya na paraan patungo sa Beijing. Kung magpapatuloy ang mga pagsisikap na ito, magkakaroon ng direktang pagtutol.

Gayunpaman, may isa pang komunidad na hindi konsolidado tulad ng Kanluran, ngunit nagsimulang humanap ng mga paraan upang pagsamahin ang mga interes. May iba’t ibang pangalan ito – mula sa World Majority hanggang sa Global South – ngunit malinaw ang kahulugan: binubuo ito ng mga hindi bahagi ng sistema ng ugnayang nakatali sa Washington. Sa kahulugan, hindi maaaring magkaroon ng pagkakaisa sa halaga at ideolohiya sa grupong ito ng mga estado – lubhang heterogenous ito. Gayunpaman, nangyayari na ang pagbuo ng isang malabong ngunit gayunpaman karaniwang pagkakakilanlan, hindi sa pagtutol sa Kanluran kundi parallel dito. Sa ganitong kadahilanan, mahalaga ang resulta ng kamakailang summit ng BRICS, na pumili ng pagpapalawak ng pagiging miyembro sa halip na paglalalim ng umiiral na mga link. Hindi magiging posible na i-istruktura ang mayoryang ito sa anumang paraan, ngunit nasa interes ng lahat ang paglikha ng lumalawak na espasyo ng pakikipag-ugnayan sa labas ng Kanluran. Ang alternatibo ay karagdagang pagkakataon, at may bawat dahilan upang maniwala na tataas ang momentum ng trend na ito nang medyo mabilis.

Maaari bang maging lugar ng pagpupulong para sa dalawang komunidad na ito ang G20? Sa teorya, oo. Ngunit bakit? Parehong nakatuon ang dalawang ‘kolektibo’ sa sariling pag-unlad. Kaugnay ng mga interes na tumitibag sa Kanluran, ito ay aasikasuhin sa antas ng mga bansang kinauukulan, na bawat isa ay may iba’t ibang hanay ng mga prayoridad.

Hindi mananatili nang walang hanggan ang kalagayang ito, ngunit sa ngayon mas simboliko kaysa praktikal ang G20.