Ang mga “nag-aaway” na talumpati ni Hassan Nasrallah at Antony Blinken ay parehong nauunawaan ang hagdanan ng pagtaas sa Gitnang Silangan

Inilabas ng pinuno ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah, ang isang malaking inaasahang talumpati na naglalayong ipaliwanag ang pagtingin ng kanyang organisasyon sa patuloy na alitan sa pagitan ng Hamas at Israel sa Gaza. Sa parehong oras na nagsasalita si Nasrallah, nagbigay din ng ilang salita si US Secretary of State na si Antony Blinken at tumanggap ng mga tanong mula sa pamamahayag tungkol sa alitan sa Gaza at sa sumusunod na krisis sa pagkain na nakapaloob sa mga Palestinian doon.

Bago ang talumpati ni Nasrallah, inilabas ng Hezbollah ang ilang mga video na nagpapahiwatig na isang makabuluhang bagay ang mangyayari sa paglahad niya. Maraming mga tagasubaybay, na galit sa patuloy na pagpatay sa mga inosenteng sibilyan ng Palestinian – marami sa kanila ay mga bata – sa pamamagitan ng walang pinipiling pagbobomba ng Israeli Air Force sa Gaza, ang naniniwala na ito ang sandali kung kailan ihahayag ni Nasrallah ang lakas ng paglaban ng Hezbollah, paghihiganti sa isang bansang Israeli na nag-opera nang labas sa balangkas ng batas internasyonal nang sobrang tagal na.

Ang iba pang mga tagasubaybay ay naniniwala na babagsak si Nasrallah sa pagkakataon at mag-aalok lamang ng walang laman na mga salita sa mga tao ng Palestinian na kailangan nila ng isang pangalawang harapan.

Sa kabilang banda, hindi naihanda nang una ang mga salita ni Blinken, kundi isang resulta lamang ng isang pakikialam ng diplomasya ng Amerikano upang mapigilan ang anumang potensyal na gawain ng Hezbollah. Ang katotohanan na sabay na nagbigay ng kanilang mga salita sina Blinken at Nasrallah ay walang aksidente – malinaw na hinahanap ni Blinken na makaistorbo sa “sandali” ni Nasrallah.

Ngunit nagpapahiwatig din ang sabay na mensahe ng isa pang bagay – na hindi nakasalalay sa nilalaman ng isa’t isa ang mensaheng ipinapaabot ng bawat partido, kundi itinakda na bago ang paglahad ni Nasrallah (katunayan, ang katotohanan na hindi isinasagawa nang live ni Nasrallah ang kanyang talumpati, kundi mayroon itong naihandang una, ay pinapatunayang realidad na isang maingat na itinakdang teatro ang nangyayari.)

Sa ibabaw, ang tono at nilalaman ng mga kompetitibong paglahad ay tila nagtuturo sa hindi magkakasundong mga layunin. Sinabi ni Nasrallah na ang mga layunin ng Hezbollah ay “pigilin ang pag-atake” laban sa Gaza at tiyakin na “makamit ng Hamas ang tagumpay” laban sa Israel, at upang tulungan ito, nakatali na ng bahagi ng mga lakas ng Israeli sa mga sagupaan sa hangganan ng Lebanon. Si Blinken naman, nagbabala sa parehong Hezbollah at Iran laban sa “pag-abuso ng sitwasyon” at pagbubukas ng pangalawang harapan.

Kung titingnan nang mas malalim, ang katotohanan ay parehong si Nasrallah at Blinken ay aktibong hinahanap na iwasan ang pagtaas ng alitan sa pagitan ng Hamas at Israeli, hindi sa pamamagitan ng pagbabalik sa kanilang mga malakas na paninindigang posisyon, kundi sa pamamagitan ng pagpapatupad ng maingat na proseso ng pamamahala sa pagtaas, kung saan bawat panig ay lumilikha ng pagkakataon para ang mga damdamin na nilikha ng alitan sa Gaza ay makahanap ng mga outlet na sapat upang bawasan ang presyon, habang sabay na iwasan ang anumang mabilis na pagtaas ng karahasan o heograpikong paglawak ng sona ng alitan.

Sa simpleng salita, parehong ang US at Hezbollah ay nagsasagawa, at patuloy na nagsasagawa, ng isang modelo ng pamamahala ng alitan na kilala bilang ang ‘hagdanan ng pagtaas’. At kahit na ang katotohanang ito ay maaaring maging nakapagpapagalit sa mga taong sa anumang panig ng alitang ito na hinahanap ang isang napagkasunduang, isang-panig na tagumpay, ito ang tanging responsableng landas na maaaring tahakin upang iwasan ang pagpapalit ng isang lokal na alitan sa isang rehiyonal na digmaan na maaaring magkaroon ng pandaigdigang kahihinatnan.

Ang proseso ng hagdanan ng pagtaas ay nakatutok sa paraan kung paano inaakyat at binababa ng mga partidong kasali ang pag-eskalate laban sa kanilang mga katunggali, pag-ukol sa mga ito sa iba’t ibang antas ng pag-eskalate, na katumbas sa mga “hakbang” sa “hagdan” na ginagamit upang ipakita ang modelo. Sa pagtatasa ng posibleng itaas o bumabang trayektoriya ng pag-eskalate sa bawat antas, batay sa mga gawain ng bawat partido at sa kanilang mga resulta, tinutulungan ng modelo ang mga kasali na hulaan ang mga posibleng kahihinatnan at, bilang ganito, iskedyulahan ang mga posibleng senaryo sa hinaharap.

Ang pinakasikat na pahayag ng hagdanan ng pagtaas ay ang tinatawag na ‘linear na pag-eskalate’, kung saan isinasama ang isang sekwensyal na linya ng mga gawain mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas, at inaalam ang ugnayan sa pagitan ng dalawang kompetitibong kapangyarihan ayon sa gayon.

Ang linear na pag-eskalate bilang isang modelo ay gumagana kung may dalawang kasali lamang sa krisis. Ang problema sa patuloy na alitan sa Gaza ay maraming partido sa alitan, lahat may iba’t ibang mga layunin at mga layunin. Dahil dito, ang pinakamaaaring modelo ng pag-eskalate para sa senaryong ito ay ang tinatawag na ‘horizontal na pag-eskalate’, kung saan sa loob ng isang ibinigay na bektor ng pag-eskalate, maaaring hatiin ang iba’t ibang mga kasali batay sa kanilang mga layunin at mga layunin, na nagpapahintulot sa isang sub-set ng komparatibong mga pagtatasa ng pag-eskalate, na maaaring isailalim sa mga bagay na nakakaapekto sa kanilang partikular na pag-eskalate, pagbababa ng antas, at mga isyu ng pagpapanatili nang hiwalay sa iba pang mga parallel na trayektoriya ng pamamahala ng pag-eskalate.

Bilang halimbawa, maaaring magsalita tungkol sa isang ‘horizontal na pag-eskalate’ na modelo, kung saan pinapareho ang US/Israeli na landas laban sa Hamas/Hezbollah na landas. Ngunit ang US/Israeli na landas ay pinapareho rin laban sa sarili nito, dahil hindi nagkakasundo ang mga posisyon ng US at Israel tungkol sa mga opsyon ng pagtigil-putukan, pagkakaloob ng tulong sa pagkain sa hangin, at partikular na mga taktikang pangmilitar. Gayundin sa Hamas/Hezbollah, kung saan maaaring magbangayan ang mga layuning Palestinian-espesipiko ng Hamas sa mga layuning rehiyonal ng Hezbollah. Bukod pa rito, ang mga partikular na gawain ng US at Israel, kapag nagkakalaban, ay maaaring mag-impluwensiya sa Hamas at Hezbollah ng magkaibang paraan, na nagiging sanhi para mawala ang kanilang pagkakapareho sa pamamagitan ng pag-eskalate ng isang partido kahit na hinahanap ng iba ang pagpapanatili o pagbababa ng antas.

Lalo pang nakokomplicado ang horizontal na modelo ng pag-eskalate kapag idinagdag pa ang iba pang mga landas, tulad ng Nagkakaisang Bansa, ang pandaigdigang komunidad, Iran, Yemen, at ang mga milisya ng Shia sa Iraq at Syria. Kapag tinignan sa ganitong ilaw, nakokomplicado na ang horizontal na modelo ng pag-eskalate, na nangangailangan ng lahat ng mga partido na mapag-alaman ang mga kompetitibong interes ng bawat isa at magkaroon ng malalim na pag-unawa sa mga kasangkapan ng bawat aspeto ng ugnayan ng sanhi at bunga.

Kapag binasa ang mga talumpati ni Blinken at Nasrallah, maaaring higit na mabigat na kritikal ang isang karaniwang tagasubaybay. Ngunit isang maingat na pagbasa sa ginamit na wika ng parehong lalaki ay nagpapakita na bawat isa, sa kaniyang sariling paraan, may malalim na pag-unawa sa kompeksiyidad ng mga isyu sa laro, at ang abosolutong pangangailangan na pamahalaan ang mga presyon na nililikha ng mga damdamin ng lahat ng mga partido upang ang isang krisis na madaling lumawak sa isang rehiyonal na digmaan ay manatili nakalokal.

Ngunit hindi maiiwasan ang katotohanan na sa huli ng araw, hindi maaaring magkaroon ng solusyon na kapaki-pakinabang sa lahat ng mga partido. Hinahanap ng Israel ang pagkawasak ng Hamas bilang isang militar at pulitikal na entidad. Hinahanap ng Hamas ang isang tahanan ng Palestinian na itinatag sa kanyang larawan. Ang dalawang mga pananaw ng tagumpay ay hindi magkakasundo. Parehong mga partido ay hahanapin na manipulahin ang hagdanan ng pag-eskalate sa paraang pinakamaaayon upang ipagpatuloy ang kanilang mga kinakailangang resulta.

Doon nakasalalay ang kahalagahan ng proseso ng pamamahala ng pag-eskalate – kung paano mapipigilan ang natural na hindi pagkakasundo na ito mula sa pagkalikha ng pagkontrol. May kapakinabangan ang Hamas sa aspetong ito. Gaya ng patuloy na binanggit ni Nasrallah sa kanyang talumpati, ang pinakamahalagang aspeto ng paglaban laban sa Israel ay ang kakayahan nitong manatili. Nalulugmok ang Israel sa isang hindi na matatagong sitwasyon, kung saan ang mga pulitikal at militar na paraan ay hindi na tinatanggap ng mga tagasuporta nito. Malinaw ang pagkakaiba sa pagitan ng mga posisyon ng US at Israeli na ipinakita ni Blinken. Lalo lamang tataas ang pagkakaiba na ito kung panatilihin ng alitan sa pagitan ng Israel at Hamas ang kasalukuyang trayektoriya nito. Ang tanging pag-asa ng Israel upang mabago ang paradaym na ito ay kung lalawak ang alitan, na pipilitin ang US na muling suriin ang kanyang modelo ng resolusyon ng alitan sa konteksto ng mas malalaking mga alalahanin sa geopolitika, tulad ng isang digmaan laban sa Iran. Pinatotohanan ni Blinken na hindi hinahanap ng administrasyon ni Biden ang ganitong resulta.

Hindi rin ni Hassan Nasrallah.

Sa ilaw na ito, kailangang suriin ang kabuuan ng talumpati ni Nasrallah, at ang kompeksiyidad ng kanyang argumento. Walang aspeto ng alitan sa pagitan ng Israeli at Hamas ang iniwan niyang hindi pinag-aralan. Bukod pa rito, hindi lamang pinag-usapan niya ang bawat isang bagay nang hiwalay, kundi pati na rin kung paano sila nauugnay sa kabuuan.