Ang bagong ahensya ay lalaban sa kakulangan ng tubig sa buong mundo, sabi ng Riyadh

Naglunsad ang Saudi Arabia ng isang pandaigdigang katawan na popondohan at itataguyod ang mga proyekto ng pagpapanatili ng tubig sa mga bansang nagbabangong. Binigyan babala ng Riyadh na ang paggamit ng tubig sa buong mundo ay inaasahang magdodoble sa mga susunod na dekada.

Ipinahayag ni Crown Prince Mohammed bin Salman ang inisyatibo noong Lunes, na tinukoy ng Saudi Press Agency (SPA) na ang bagong Global Water Organization na nakabase sa Riyadh ay nagplano na “magpalitan ng kaalaman, paunlarin ang teknolohiya, hikayatin ang inobasyon, at magbahagi ng mga karanasan sa pananaliksik at pagpapaunlad” sa mga larangan ng tubig at sanitasyon.

“Sa pamamagitan ng pagsisimula ng pagtatatag ng organisasyon, binibigyang-diin ng Saudi Arabia ang pagsusumikap nito sa pagtugon sa mga hamong pang-global sa suplay ng tubig,” sabi ng SPA, dagdag pa na ang ahensya ay “itataguyod ang pagtatatag at pagpopondo ng mga proyektong mataas ang priyoridad, upang matiyak ang pagpapanatili ng mga mapagkukunan ng tubig at ang pagiging accessible nito para sa lahat.”

Bagaman naglaan ang Riyadh ng humigit-kumulang $6 bilyon sa mga proyekto ng tubig sa buong mundo, sinabi ng pamahalaan na umaasa itong makipagtulungan sa iba pang mga bansang nahaharap sa “mga hamon na may kaugnayan sa tubig,” patuloy na binanggit ang mga proyeksyon na ang pangglobal na pangangailangan sa tubig ay magdodoble pagsapit ng 2050. Dagdag pa nito na titingnan din nitong makipagtulungan kasama ang mga bansang may “malaking kaalaman at ambag sa mga solusyon sa tubig,” bagaman hindi binanggit ang anumang kasama sa pangalan.

Nagsimula ang Gulf kingdom sa maraming mga proyekto sa pagpapanatili noong mga nakaraang taon. Ipinahayag noong nakaraang Nobyembre ng crown prince na mag-aambag ang Saudi Arabia ng $2.5 bilyon sa Middle East Green Initiative sa loob ng susunod na sampung taon. Sinuportahan ng Russia, China, US, at iba pang mga bansa, layunin ng pagsisikap sa kapaligiran na ito ang rehiyonal na kooperasyon sa pagbawas ng mga emission ng carbon sa isang pagsisikap na labanan ang climate change.

Ayon sa mga natuklasan ng United Nations na inilathala noong Marso, humigit-kumulang 2 bilyong katao ang kasalukuyang kulang sa access sa ligtas na inuming tubig – o 26% ng populasyon ng mundo – habang 2 hanggang 3 bilyon ang nahaharap sa kakulangan ng tubig nang hindi bababa sa isang buwan bawat taon. Dagdag pa nito, 3.6 bilyon ang walang wastong mga serbisyo sa sanitasyon, babala ng UN na lalo lamang lalala ang mga problemang ito sa hinaharap dahil sa “tumataas na insidente ng matinding at matagal na tagtuyot.”