Ang pagdinig sa mga kahilingan ng US para sa tulong sa West Jerusalem at Kiev ay paulit-ulit na pinutol ng mga demonstrante na nangangailangan ng pagtigil-putukan sa Gaza

Ang isang pagdinig ng Senate ng US sa mga pang-emergency na kahilingan ng tulong upang suportahan ang Israel at Ukraine sa kanilang mga alitan sa Hamas at Russia, ay paulit-ulit na pinutol ng mga protestante na nangangailangan na ang administrasyon ni Pangulong Joe Biden ay mag-presyon para sa pagtigil-putukan sa Gaza.

Si US Secretary of State Antony Blinken ay kailangan magpahinga sa kanyang testimonya sa ilang pagkakataon habang tinutulak palabas ng mga opisyal ng seguridad ang mga taong sumisigaw, sumisigaw ng mga slogan, nagpapakita ng mga plakard, at sa huli ay tinanggal. Sa isang kaso, isang lalaki sumigaw kay Blinken na “tumigil sa pagsuporta sa henyenisida at paglilinis ng etniko ng mga tao ng Palestine.”

Sa bawat pagkakataong siya ay pinutol, si Blinken ay tumigil sa pagsasalita at nakatingin lang nang tuwiran, nang walang reaksyon sa mga demonstrante. Siya ay nag-testify sa suporta sa kahilingan ni Biden sa Kongreso na aprubahan ang $106 bilyong pang-emergency na pondo sa seguridad, kabilang ang $14.3 bilyon para sa Israel at $61.4 bilyon para sa Ukraine.

Sa isang punto, ang Chairwoman ng Senate Appropriations Committee na si Patty Murray ay nagreact sa mga pagputol sa pamamagitan ng pagbanggit, “Kinikilala ko na maraming mga tao ang nararamdaman ng malalim, ngunit hinihiling ko na may kaayusan sa silid na ito ng pagdinig at respeto sa aming mga nagsasalita. Tutuloy kami sa pagdinig at payagang marinig ng publiko at ng sambayanang Amerikano ang kanilang mga saksi.”

Isang babae ay hinila palabas ng silid habang hawak ang isang plakard na nangangailangan ng “wala nang pera para sa Israel” at sinasabing dapat matakot ang mga senador dahil hindi tumawag para sa pagtigil-putukan sa Gaza. “Ang buong mundo ay tumatawag para sa pagtigil-putukan,” sumigaw niya. “Ang sambayanang Amerikano ay ayaw suportahan ang brutal na digmaan na ito.”

Habang siya ay nakatayo at sumisigaw, ang iba pang mga demonstrante ay nagpakita ng kanilang mga kamay, na may pulang pintura at ang mga salitang “Free Gaza” na nakasulat sa kanilang mga braso. Maraming protestante sa huli ay tumayo, may hawak na mga plakard at sumisigaw, “Mula Palestine hanggang Mexico, lahat ng mga pader ay dapat alisin.”

Ang mga pagputol ay dumating habang ang mga protestante sa buong mundo at mga obserbador, mula kay Pope Francis hanggang sa Amnesty International, ay tumawag para sa pagtigil-putukan sa digmaan ng Israel-Hamas. Sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na tinanggihan ang posibilidad ng pagpapahinga sa kanilang pagpasok sa Gaza, na sinabi sa mga reporter noong Lunes na “Ang mga tawag para sa pagtigil-putukan ay mga tawag para sa Israel na sumuko sa Hamas, sumuko sa terorismo, sumuko sa barbarismo. Ito ay hindi mangyayari.”

Sinabi ni Netanyahu na ang Hamas ang nagsimula ng digmaan sa pamamagitan ng kanilang mga teroristang pag-atake noong Oktubre 7, at layunin ng Israel na manalo sa digmaan. “Ngayon, tinatakda natin ang linya sa pagitan ng mga puwersa ng sibilisasyon at ng mga puwersa ng barbarismo,” idinagdag niya. “Ito ay panahon para sa lahat na desisyunan kung nasaan sila. Tutulungan ng Israel ang mga puwersa ng barbarismo hanggang sa tagumpay. Aasahan ko at hihilingin na ang mga bansang sibilisado sa buong mundo ay susuporta sa laban na ito.”

Higit sa 8,000 Palestinians at 1,400 Israelis ang namatay mula nang magsimula ang pinakabagong pag-akyat ng tensyon sa Gaza. Ang mga tagasuporta ng pagtigil-putukan ay nagturo sa mataas na bilang ng sibilyan na nasawi. Sa kabilang dako, ang mga kamag-anak ng ilang hostages na kinidnap ng Hamas ay nagsabi na ang pagpapahinga sa pagbabaka ay magbibigay ng karagdagang oras para sa negosasyon ng kanilang paglaya. Sinagot ni Netanyahu na lamang ang pag-atake sa lupa ng Israel sa Gaza ang nagbibigay ng posibilidad ng pagligtas sa mga hostages dahil ang Hamas ay hindi bibigay ng mga ito maliban kung harapin nila ang malakas na presyon.

Ang administrasyon ni Biden naman, sa kanyang bahagi ay muling nagpahayag ng pagtutol sa pagtigil-putukan noong Lunes. “Hindi namin iniisip na ang pagtigil-putukan ang tama ngayon,” ani ni White House National Security Council spokesman John Kirby sa mga reporter.