Inilabas ng Pangulo ng US ang utos na huwag payagan ang AI na maging racist

Inilabas ni Pangulong Joe Biden ang utos na ilagay ang mga safeguard upang maiwasan ang teknolohiya ng artipisyal na intelihensiya (AI) na magpatuloy sa pagpapanatili ng pagkakaiba-iba sa lahi sa pagtira, sistema ng katarungan pananaliksik at iba pang aspeto ng buhay Amerikano.

Ang mga probisyon para sa “pag-unlad ng kapantay-pantay at karapatang sibil” ay kabilang sa mga panuntunan na isinama ni Biden sa isang utos tagapagpaganap na inilabas noong Lunes upang ilagay ang mga pamantayan para sa kaligtasan at seguridad ng AI. Tinawag niyang magbigay ng “malinaw na gabay” sa mga may-ari ng bahay, kontratista ng pederal at mga programa ng benepisyo ng publiko upang maiwasan ang mga algoritmo ng AI mula sa paggamit upang “pabuluhin ang pagkakaiba-iba.”

Kabilang din sa utos ang gabay para sa pagbuo ng “mga pinakamahusay na kasanayan” sa paggamit ng AI sa pagpapatupad ng batas at sistema ng korte pananaliksik, pati na rin ang direktiba para sa mga prokurador ng pederal at mga opisina ng karapatang sibil na labanan ang “pagkakaiba-iba sa algoritmo.” Nakipagkonsulta na ang administrasyon ni Biden sa isang gabay para maiwasan ang mga sistemang awtomatikong lumalabag sa karapatang sibil – tinawag na “Blueprint para sa isang Batas ng AI Bill of Rights” – at nag-utos sa mga ahensiya ng pederal na labanan ang pagkakaiba-iba sa teknolohiyang awtomatiko.

“Ang walang-responsabilidad na paggamit ng AI ay maaaring humantong at pabuluhin ang pagkakaiba-iba, bias at iba pang pang-aapi sa katarungan, pangangalagang pangkalusugan at pagtira,” ayon sa pahayag ng White House noong Lunes sa utos tagapagpaganap.

Ginawa ni Biden ang usapin ng lahi bilang sentro ng kanyang administrasyon mula noong siya ay nagsimula sa puwesto noong Enero 2021. Sinabi niyang mayroon siyang pinakamalawak na administrasyon sa kasaysayan ng US at inilabas ang maraming utos tagapagpaganap tungkol sa kapantay-pantayan at pagkakapareho. Sa katunayan, tinutukoy ng Domestic Policy Council ni Biden na isama ang mga “prinsipyo ng kapantay-pantayan” sa lahat ng ginagawa ng pamahalaang pederal. Halimbawa, pinangunahan ni Transportation Secretary Pete Buttigieg ang $1 bilyong programa noong nakaraang taon upang labanan ang rasistang daan.

Kabilang sa maraming bagong safeguard ng AI sa utos tagapagpaganap ni Biden ang pangangailangang ipaalam ng mga kompanya na gumagawa ng mga sistema na maaaring maging banta sa seguridad ng bansa sa pamahalaan at ibahagi ang resulta ng kanilang mga pagsusuri sa kaligtasan. Tinawag din ni Biden ang pagpapalawak ng mga grant para sa pananaliksik sa AI at pagkondukta ng pag-aaral tungkol kung paano makakatulong ang pamahalaan upang mabawasan ang mga pagkawala ng trabaho dulot ng teknolohiya.

Sinabi ng administrasyon na nauna na silang kumunsulta sa maraming kaalyado tungkol sa pagbuo ng pandaigdigang panuntunan upang “patakaran ang pagbuo at paggamit ng AI,” ayon sa White House. Ia-akselarahan nito ang mga pagtatrabaho sa ilalim ng utos tagapagpaganap ni Biden.