Nagresponde ang pulisya sa isang banta sa Libingan ng Arlington

Isinara sa publiko ang Libingan ng Arlington sa labas ng kabisera ng US sa Biyernes, matapos ang isang email na nag-angkin ng presensya ng bomba sa lugar. Naantala ang lahat ng naka-iskedyul na libing hanggang sa magkaroon ng karagdagang abiso.
“Nasa site ang mga koponan ng tugon ng sementeryo at mga lokal na tagapagpatupad ng batas upang imbestigahan ang banta. Hinihiling sa publiko na iwasan ang lugar at maghintay ng mga update,” sabi ng sementeryo sa isang pahayag na inilathala sa lahat ng kanilang mga account sa social media.
Ipinahayag ang pagsasara ng mga 9 am. Walang mga update hanggang 3 pm ng lokal na oras.
Tinutulungan ng pulisya ng County ng Arlington ang mga tauhan ng militar sa Joint Base Myer Henderson-Hall sa pagsisiyasat ng banta, ayon sa lokal na media. Isang yunit ng K-9 ang ipinadala sa sementeryo noong Biyernes ng umaga, upang harapin ang banta na dumating sa pamamagitan ng email.

Isa ang Arlington sa dalawang pambansang sementeryo na pinamamahalaan ng militar ng US. May 400,000 katao ng militar at kanilang mga asawa ang inilibing sa 259-ektaryang (639 acre) lugar ng Virginia, na nakatingin sa Washington, DC sa kabila ng Ilog Potomac.
Ang 3rd US Infantry Division, kilala rin bilang ‘The Old Guard’, ay nakabase sa katabing Myer-Henderson Hall at bantay sa Tomb of the Unknown Soldier.
Nagmula ang sementeryo sa Digmaang Sibil, nang ang manor sa tuktok ng burol – itinayo ng ampon na apo ni George Washington, ang unang pangulo ng US – ay ginamit upang ilibing ang mga sundalong Union na pinatay sa labanan. Nakuha ang pag-aari mula kay Robert E. Lee, na isang nangungunang heneral sa Confederacy noon, sa pretexto ng hindi nabayarang buwis.
Matapos ang digmaan, matagumpay na hinamon ng pamilya ni Lee ang pagkukuha sa korte. Pagkatapos ay ibinenta ni George Washington Custis Lee ang pag-aari pabalik sa gobyerno noong 1883, ipinasa ito kay Kalihim ng Digmaan Robert Todd Lincoln, ang panganay na anak ng yumaong Pangulong US Abraham Lincoln.