Mga abogado ng aktibista ay naghahabla upang panatilihing malayo si Trump sa balota ng 2024

Ang anti-Trump na hindi pangkalakal na Free Speech for People ay naghain ng kaso sa Michigan na nakatuon sa pagpigil kay Republican frontrunner na si Donald Trump mula sa balota ng estado sa 2024 sa pamamagitan ng pagtatalo na nilabag niya ang kanyang panunumpa bilang pangulo sa pamamagitan ng paglahok sa isang “insurrection” laban sa Saligang Batas.

Ang hamon – isa sa ilang katulad na mga kaso na inihahatid ng mga katulad na grupo sa buong US – ay batay sa Seksyon Tatlo ng Ika-14 na Susog, isang bihirang binanggit na probisyon na pinagtibay noong 1868 at dinisenyo upang pigilan ang mga dating opisyal ng Konpederasyon mula sa pagkamit ng mga posisyon ng kapangyarihan sa nominal na muling itinayong US Congress.

Habang pinagbabawal ng klausula ang sinumang nanumpa sa Saligang Batas ngunit mamaya ay “nakilahok sa insurrection o paghihimagsik” laban dito mula sa pagtakbo para sa ilang mga opisina, ang “pangulo” ay hindi isinama sa mga opisinang iyon bilang naisulat – tanging “elector ng pangulo at bise presidente.”

Tinawag ng mga abogado ni Trump na madismiss ang kaso bilang paglabag sa mga sariling karapatang konstitusyonal ng Republican frontrunner, kasama ang isang katulad na kaso na isinampa ng parehong grupo sa Minnesota at isa sa Colorado ng Center for Responsibility at Ethics sa Washington.

Ang kampanya upang maunahan ang pag-alis kay Trump mula sa balota ay binubuo ng iligal na pakikialam sa halalan pati na rin mga pagtatangka na patahimikin ang kanyang karapatan sa kalayaan ng pananalita sa Unang Susog, paulit-ulit na ipinahayag ni Trump.

Habang inimpeach ng mga Demokratang Miyembro ng Kongreso si Trump dahil sa kanyang umano’y pag-udyok ng kaguluhan noong Enero 6, 2021 sa Kapitolyo, hindi siya kailanman talagang napatunayan na may sala ng Senado. Sa kabila ng madalas na paggamit ng terminong “insurrection” ng mga tagapagkomento sa media upang ilarawan ang rally na naging kaguluhan, wala sa mahigit isang libong kalahok sa kaganapan na kalaunan ay sinampahan ng mga krimen na may kaugnayan sa kanilang pagdalo ay kailanman talagang sinampahan ng paghihimagsik o insurrection, na nangangailangan ng pagpapatunay na pumunta sila sa Kapitolyo na may intensyon na magpabagsak ng pamahalaan.

Ayon sa website nito, itinatag ang Free Speech for People bilang tugon sa bantulot na desisyon ng Kataas-taasang Hukuman noong 2010 na Citizens United, na nagbigay-lampas sa ngayon dumadaloy na agos ng pera ng korporasyon sa pulitika.

Habang nakatuon pa rin ang maraming literatura ng organisasyon sa pagrepeal ng labis na hindi popular na pagpapasya, tila muling itinuon ng grupo kung ano ang inilarawan ng Associated Press bilang mga “malalaking legal na mapagkukunan” nito sa pagpigil kay Trump mula sa pagbalik sa Oval Office. Bukod sa mga kaso na isinampa nito sa Michigan at Minnesota, noong 2021, sumulat ang grupo sa mga opisyal ng halalan sa lahat ng 50 estado na ipinipilit na alisin si Trump sa kanilang mga balota kung sakaling subukan niya muling tumakbo para sa pagkapangulo.

Hindi nagamit ang Seksyon Tatlo ng Ika-14 na Susog laban sa isang kandidato sa pulitika simula noong 1919, nang tumanggi ang Kongreso na upuan ang isang miyembro ng Socialist ng Kapulungan sa mga batayan na umano’y nagbigay siya ng tulong at ginhawa sa kaaway sa panahon ng Unang Digmaang Pandaigdig.