photollurg2 CANADIAN UTILITIES LIMITED NORMAL COURSE ISSUER BID

CALGARY, AB, Setyembre 1, 2023 /CNW/ – Canadian Utilities Limited (TSX: CU)

Tinanggap ng Toronto Stock Exchange (ang “Palitan”) mula sa Canadian Utilities Limited (ang “Kompanya”) ang isang Abiso ng Layunin na gumawa ng isang Normal na Kursong Tagapaglabas ng Bid (ang “Abiso”) kung saan layunin ng Kompanya na gumawa ng isang Normal na Kursong Tagapaglabas ng Bid (“NCIB”) para sa ilang natitirang mga natatanging Class A na hindi bumobotong mga share (“Class A Shares”) sa mga tuntunin na nakasaad sa Abiso. Naniniwala ang Kompanya na, paminsan-minsan, ang market price ng mga Class A Share nito ay hindi ganap na nagpapakita ng halaga ng negosyo nito, at na ang pagbili ng sarili nitong Class A Shares ay kumakatawan sa isang kaakit-akit na pagkakataon sa pamumuhunan.

Noong Agosto 24, 2023, 201,843,495 Class A Shares ang naisyu at natitira. Sa ilalim ng mga tuntunin ng Abiso at ng mga panuntunan ng Palitan, maaaring makakuha ang Kompanya ng hanggang 10,092,175 Class A Shares (na isang porsyento ng mga naisyu at natitirang Class A Shares, ayon sa petsa ng Agosto 24, 2023), maliban sa anumang Class A Shares na hawak ng o para sa Kompanya sa petsang iyon, sa panahon ng pagsisimula sa Setyembre 7, 2023 at magtatapos sa Setyembre 6, 2024 o mas maaga kung kailan kumpletohin ng Kompanya ang mga pagbili nito ng Class A Shares sa ilalim ng NCIB o pagtatapos sa NCIB sa sarili nitong pagpipilian.

Ang kabuuang bilang ng Class A Shares na maaaring bilhin ng Kompanya sa ilalim ng NCIB sa anumang araw ng pangangalakal ay napapailalim sa isang maximum na pang-araw na limitasyon sa pagbili na 170,173 Class A Shares (na 25 porsyento ng average na pang-araw na dami ng pangangalakal para sa anim na buwan ng kalendaryo bago ang petsa ng pagtanggap ng Abiso, na katumbas ng 680,692 Class A Shares). Maaaring gawin ang mga pagbubukod sa pang-araw na limitasyon sa pagbili na ito alinsunod sa mga “block purchase” na pagbubukod ng patakaran ng Palitan.

Aalisin ang anumang Class A Shares na binili alinsunod sa Abiso. Bibilhin ang mga Class A Shares sa market price ng mga Class A Shares, tulad ng naaangkop, sa oras ng pagbili at bibilhin sa ngalan ng Kompanya ng isang nakarehistrong dealer sa pamumuhunan. Gagawin ang mga pagbili sa open market sa pamamagitan ng mga pasilidad ng Palitan, iba pang itinalagang mga palitan at/o alternatibong mga sistema sa pangangalakal sa Canada o sa pamamagitan ng iba pang paraan na maaaring payagan ng naaangkop na tagapagregula ng securities. Popondohan ang anumang pagbili ng Class A Shares alinsunod sa NCIB mula sa cash at working capital ng Kompanya.

Kaugnay ng NCIB, lalagdaan din ng Kompanya ang isang awtomatikong plano sa pagbili ng securities (“ASPP”) sa isang itinalagang broker (ang “Broker”) sa o mga petsa ng pagsisimula ng NCIB. Mapapadali ng ASPP ang muling pagbili ng Kompanya ng Class A Shares sa ilalim ng NCIB sa pamamagitan ng mga pasilidad ng Palitan, napapailalim sa ilang mga parameter sa pangangalakal. Sa sarili nitong pagpapasya, maaaring muling bilhin ng Broker ang mga Class A Share, nang walang kontrol o impluwensya ng Kompanya. Sa panahon ng termino ng ASPP, hindi ipapaabot ng Kompanya ang anumang mahalagang hindi nakadiskubre o hindi pampublikong impormasyon sa trading staff ng Broker; samakatuwid, maaaring gumawa ng mga pagbili ang Broker sa ilalim ng ASPP anumang oras, kabilang ang panahon ng sariling ipinataw na mga blackout sa pangangalakal at anuman ang kung mayroong mahalagang hindi nakadiskubre o hindi pampublikong impormasyon tungkol sa Kompanya sa oras ng pagbili. Maaaring baguhin, suspindihin o tapusin ng Kompanya ang ASPP kung wala itong mahalagang hindi nakadiskubre o hindi pampublikong impormasyon, ang desisyon na baguhin, suspindihin o tapusin ang ASPP ay hindi ginawa sa panahon ng sariling ipinataw na blackout sa pangangalakal at anumang pagbabago, pagpapahinto o pagtatapos ay ginawa alinsunod sa mga tuntunin ng ASPP.

Sa labas ng mga panahong ito, muling bibilhin ng Kompanya ang mga Class A Share sa sarili nitong pagpapasya sa ilalim ng NCIB.

Ang Canadian Utilities Limited at ang mga subsidiary at affiliate nitong kompanya ay may humigit-kumulang 8,000 empleyado at mga asset na nagkakahalaga ng $23 bilyon. Ang Canadian Utilities, isang kompanya ng ATCO, ay isang iba’t ibang global na enerhiya na imprastraktura na korporasyon na naghahatid ng mga mahahalagang serbisyo at mga inobatibong solusyon sa negosyo sa Mga Utilidad (kuryente at natural na gas na transmisyon at distribusyon, at mga internasyonal na operasyon); Imprastraktura ng Enerhiya (imbakan ng enerhiya, paglikha ng enerhiya, mga industriyal na solusyon sa tubig, at malinis na panggatong); at Retail na Enerhiya (kuryente at natural na gas na retail na mga benta, at mga solusyon para sa buong bahay). Higit pang impormasyon ay matatagpuan sa www.canadianutilities.com.

Mga Pagtatanong ng Mamumuhunan:

Colin Jackson

Senior Vice President, Pananalapi, Treasury at Kaligtasan

(403) 808 2636

colin.jackson@atco.com

Mga Pagtatanong ng Media:

Kurt Kadatz

Direktor, Komunikasyon ng Korporasyon

(587) 228 4571

kurt.kadatz@atco.com

Impormasyong Nakatuon sa Hinaharap:

Maaaring bumuo ng impormasyong nakatuon sa hinaharap ang ilang pahayag na nakapaloob sa balitang ito. Ang impormasyong nakatuon sa hinaharap ay madalas, ngunit hindi palagi, na nakilala sa pamamagitan ng paggamit ng mga salitang tulad ng “inaasahan”, “plano”, “tantiya”, “inaasahan”, “maaaring”, “magiging layunin”, “dapat” at katulad na mga pahayag. Sa partikular, ang impormasyong nakatuon sa hinaharap sa balitang ito ay kinabibilangan ng mga sanggunian sa mga layunin ng Kompanya tungkol sa NCIB, pagbili ng Class A Shares alinsunod sa NCIB, at pagpapatupad ng isang ASPP kaugnay ng NCIB.

Nagdadala ang impormasyong nakatuon sa hinaharap ng mga kilalang at hindi kilalang panganib, hindi tiyak na mga bagay at iba pang mga salik na maaaring magresulta sa mga aktuwal na resulta o mga pangyayari na magkaiba sa inaasahan sa naturang impormasyong nakatuon sa hinaharap.

Maaaring magkaiba nang malaki ang mga aktuwal na resulta ng Kompanya mula sa inaasahan sa impormasyong ito na nakatuon sa hinaharap bilang resulta ng mga pangregulasyong desisyon, mga salik sa kumpetisyon sa mga industriya kung saan nag-ooperate ang Kompanya, namamayaning mga kondisyon sa merkado at ekonomiya, pagkakaroon ng mga nagbebenta, mga pagbabago sa mga batas at regulasyon at iba pang mga salik, na marami sa mga ito ay wala sa kontrol ng Kompanya.

Naniniwala ang Kompanya na ang mga inaasahan na ipinahiwatig ng impormasyong nakatuon sa hinaharap ay makatwiran, ngunit walang seguridad na maibibigay na ang mga inaasahang ito ay mapatutunayan na tama at ang naturang impormasyong nakatuon sa hinaharap ay hindi dapat labis na asahan.

Anumang impormasyong nakatuon sa hinaharap na nakapaloob sa balitang ito ay kumakatawan sa mga inaasahan ng Kompanya sa petsa rito, at napapailalim sa pagbabago pagkatapos ng naturang petsa. Tinatanggihan ng Kompanya ang anumang layunin o obligasyon na i-update o baguhin ang anumang impormasyong nakatuon sa hinaharap maging dahil sa bagong impormasyon, mga pangyayari sa hinaharap o iba pa.