COUNTY NG COCHISE, Ariz., Sept. 1, 2023 — Ipinagmamalaki ng Easterseals Blake Foundation na ipakita ang Blues in Bisbee Festival upang makinabang ang Easterseals Blake Foundation! Sabado, Setyembre 9th 12 pm8:00 pm. Bukas ang mga tarangkahan sa 11:30 am


Easterseals logo

Mga tiket na magagamit sa bluesinbisbee.com, St Elmo’s Bar, o Mel’s Bisbee Bodega.

$35 ay nagbibigay sa iyo ng access sa buong araw sa aming bagong lokasyon, Warren Ballpark, na nagtatanghal ng mga ginintuang premyadong craft beer mula sa Old Bisbee Brewing Company, mga lokal na banda at mga headline na aktong kabilang ang:

Paboritong banda sa hometown ng Bisbee, Cat Daddy

12:00 pm – 12:50 pm

Ruben Moreno at Zydeco Re-evolution

5:00 pm – 6:20 pm

Heather “Lil Mama” Hardy

6:30 pm – 8:00 pm

Mga media pass na magagamit sa site

Mga Visual

  • Mga miyembro ng EBF na may mga kapansanan sa intelektwal at pag-unlad na nakikinig sa musika at nagbubunot ng mga tiket sa entablado (12pm-4 pm)
  • Mga personalidad sa radyo na sina Betsy Bruce at Kristine Levine na nagho-host ng event
  • Mga crowd na sumasayaw at nag-eenjoy sa musika (12 pm8pm)

Tungkol sa Easterseals Blake Foundation

Nakatuon ang Easterseals Blake Foundation sa pangitain ng isang komunidad sa Timog Arizona kung saan nabubuhay ang lahat ng tao nang malusog, produktibo, at independiyente. Itinatag sa Tucson noong 1950, pinaglilingkuran ng EBF ang higit sa 30,000 kabataan, adulto, at pamilya sa buong Timog Arizona taun-taon at higit sa 1,000 sa county ng Cochise! Lahat ng naipong pondo ay gagamitin para sa mga programa sa mga county ng Cochise, Graham at Greenlee.

“Nagagalak kaming magkaroon ng pagkakataong ito na makipagtulungan sa mga negosyo sa County ng Cochise upang makinabang ang aming mga programa na naglilingkod sa pinaka-mahihinang adulto, kabataan at pamilya ng Arizona”. Steve Guthrie, CEO

PINAGMULAN Easterseals Blake Foundation