Preview Ang bagong sistema ng eleksyon sa Hong Kong ay batay sa sariling kasaysayan nito at sa patakaran ng ‘Isang Bansa, Dalawang Sistema’ ng Tsina
Basahin ang Buong Artikulo