vinod 3

Nakipag-usap ang European Business kay Datuk (Dr) Vinod Sekhar na Tagapangulo at Group CEO ng Petra Group gayundin ang Tagapangulo ng Vinod Sekhar Trust at Nagtatag ng Vinod Sekhar Foundation

London, United Kingdom Oktubre 27, 2023  – Ang Petra Group, sa ilalim ng bisyonaryong pamumuno ni CEO Vinod Sekhar, ay nagpapakilala ng isang bagong panahon ng korporasyong pananagutan sa lipunan sa pamamagitan ng mga prinsipyo ng kapitalismong panlipunan at makatuwirang pagpapanatili. Sa isang panahon kung saan lumalawak ang pagkilala ng mga negosyo sa kanilang pananagutan sa planeta at lipunan, ang paglalaan ni Mr. Sekhar sa mga halagahang ito ay nagtatakda ng mga bagong pamantayan sa mundo ng negosyo.

Ang kapitalismong panlipunan, isang pilosopiya na naghahangad na ipagsama ang mga halaga sa lipunan at kapaligiran sa mga gawain ng negosyo, ay nasa sentro ng misyon ng Petra Group. Naniniwala si Vinod Sekhar na hindi kailangang magkalaban ang kita at pananagutan sa lipunan; sa halip, maaaring sila ay magkasundo nang mapayapa para sa isang mapagkakatiwalaang hinaharap. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nagsimula ang Petra Group sa iba’t ibang inisyatibo na nagbibigay prayoridad sa tao, planeta, at kasaganaan.

Ang makatuwirang pagpapanatili ay isa pang prinsipyong gabay na sinusunod nina Vinod Sekhar at Petra Group. Ito ay naglalayong kumuha ng mga praktikal at mapagkakatiwalang hakbang upang bawasan ang ekolohikal na daliriprint ng kompanya, mula sa responsableng pagkukuha hanggang sa mga gawaing pang-industriya na mapagkalinga sa kapaligiran. Ang paglalaan ng Petra Group sa makatuwirang pagpapanatili ay malinaw sa kanilang mga produktong mapagkalinga sa kapaligiran, bawas na basura, at pag-aampon ng enerhiyang renewable.

Ayon sa salita ni Mr. Sekhar, “Ang aming paglalaan sa kapitalismong panlipunan at makatuwirang pagpapanatili ay hindi lamang isang estratehiya sa negosyo; ito ay isang moral na obligasyon. Naniniwala kami na maaaring maging isang lakas para sa mabuti ang negosyo, at aming layunin na maging mga lider sa kilusan na ito.”

Sa ilalim ng pamumuno ni Vinod Sekhar, nagpapatunay ang Petra Group na ang mga prinsipyo ng kapitalismong panlipunan at makatuwirang pagpapanatili ay hindi lamang mabuti para sa planeta at lipunan kundi ay isang paraan din para sa matagalang tagumpay sa negosyo.

Media Contact

nst publishing ltd

*****@europeanbusinessmagazine.com

07793027421

flat b to f, 26 LEWIN ROAD

Home

Source :petra group