Kimberly Bryant

Oakland, California Oct 30, 2023  – Si Kimberly Bryant, ang bisyunaryong tagapagtatag, at dating CEO ng Black Girls Code (BGC), ay nakapagpahayag ng kasunduan sa matagal na pagtatalo sa pagitan niya at ng board ng organisasyon na itinatag niya noong 2011. Ang kasunduang ito, na nagmula sa kanyang hindi inaasahang paglisan, ay nagsisilbing isang mahalagang sandali, dahil parehong partido ay nakapagkasundo sa konpidensyal na pagtatapos, na nagpapatunay na walang pagkakamali sa bahagi ni Bryant.

“Ang aking paglalakbay ay isa ng katatagan at hindi nagpapabalik na pagkakaroon ng paninindigan sa katotohanan at katarungan,” ayon kay Bryant. “Sa pamamagitan ng mga hamon, natuklasan ko na ang mga hadlang ay lamang pagkakataon sa pagtatago. Habang tinatapakan natin ang landas patungo sa pagkakasama at pag-unlad, mas nakatuon ako kailanman upang pagkalooban ng kapangyarihan ang mga boses na hindi kinikilala at palaguin ang pagbabago. Magkasama, tayo’y lilikha ng isang mundo kung saan bawat negosyante, hindi tumitingin sa kanilang pinagmulan, ay maaaring umangat sa mas mataas na antas.”

Sa espiritu ng pag-unlad, si Kimberly Bryant ay matiyagang naghahanda ng kanyang mga susunod na gawain, na nagpapatibay ng kanyang pagkakaroon ng paninindigan upang pagkalooban ng kapangyarihan ang mga komunidad na hindi kinikilala at palaguin ang pag-unlad. Ang mga sumusunod na inisyatibo ay kumakatawan sa kanyang hindi nagbabagong pagkakaroon ng paninindigan sa mga prinsipyong ito:

Ascend Ventures: Si Bryant ay nagsimula sa isang bagong yugto bilang tagapagtatag ng Ascend Ventures, isang kumpanya ng pagpapautang na naghahanap ng mahalagang suporta at pag-iinvest sa mga startup na pinamumunuan ng mga negosyante na hindi kinikilala. May malakas na pagtuon sa pagkakasama at pagkakasama, ang Ascend Ventures ay nakatuon na maging isang pwersang positibo para sa pagbabago sa mundo ng teknolohiya at negosyo.

Black Innovation District sa Memphis, TN: Ang mga ugat ni Bryant sa kanyang tahanan sa Memphis ay malalim, at siya ay nasa maagang yugto ng pagpaplano ng isang bagong Black Innovation District, na matatagpuan sa Medical District, isang masiglang proyekto na nakatuon sa pagpapalago ng paglikha at pag-unlad sa kanyang komunidad. Inaasahang magiging katalista ito para sa paglago ng ekonomiya at pagkakaroon ng kapangyarihan, na lumilikha ng pagkakataon para sa mga nagtatangkang teknolohista.

Motivational Memoir: Isipin ang pagbabahagi ng kanyang ekstraordinaryong paglalakbay bilang tagapagtatag sa isang inspirasyonal na aklat, si Kimberly Bryant ay naglalayong iinspiran ang mga nagtatangkang lider, lalo na ang mga babae, na lumagpas sa mga hadlang at maabot ang kanilang mga pangarap. Ang kanyang kuwento ay nagsisilbing patunay sa katatagan, pagtutulungan at kapangyarihan ng hindi nagbabagong pagkakaroon ng paninindigan sa katotohanan at katarungan.

Habang kinukuha ni Kimberly ang mga matapang na hakbang patungo sa hinaharap, siya ay nagnanais ng maraming tagumpay at kasiyahan sa kanyang kahalili sa Black Girls Code na kasing laki ng kanyang naranasan nang itinatag at inangat niya ang BGC sa kasalukuyang pagkilala nito bilang isang internasyonal na kinikilalang organisasyon. Ang kanyang pamana at pagkahilig bilang isang edukador sa STEM ay at magpapatuloy na iwan ang hindi matatawarang tatak sa industriya ng teknolohiya.

Upang parangalan ang kanyang hindi nagbabagong pagkakaroon ng paninindigan sa pagkakaloob ng kapangyarihan sa mga babae at batang itim, masayang ipinapakilala namin ang The Black Girl Movement, ang aming masiglang bagong inisyatibo na darating sa inyo sa simula ng 2024! Maghintay kayo para sa higit pang detalye!

Para sa higit pang impormasyon o upang makibahagi sa mga transformatibong inisyatibo, mangyaring bisitahin ang http://www.blackinnovationlab.org o makipag-ugnayan sa info@blackinnovationlab.org.

Media Contact

Dominique Anderson

dpa@communityfocuspr.com

Source :Kimberly Bryant