SININGAPORE, Oktubre 27, 2023 — Ang Environmental Solutions Group Holdings Limited (NASDAQ: ESGL) (“ESGL” o ang “Kompanya”), isang sustainable waste solutions provider na misyon nito ay marecycle ang industrial waste sa pamamagitan ng circular products gamit ang innovative technologies at renewable energy, ay inanunsyo ngayon na natanggap ng Kompanya ang mga liham ng pagpapabatid na may petsa ng Oktubre 24, 2023, mula sa Listings Qualifications Department (ang “Staff”) ng Nasdaq Stock Market LLC (“Nasdaq”) na nagpapabatid sa Kompanya na (i) ang minimum bid price kada aksyon ay nasa ilalim ng $1.00 para sa isang panahon ng 30 sunod-sunod na araw ng negosyo at hindi nakilala ng Kompanya ang minimum bid price requirement na itinakda sa Nasdaq Listing Rule 5450(a)(1) (ang “Minimum Bid Price Rule”), at (ii) ang Minimum Market Value ng Publikong Inakala ng Kompanya (“MVPHS”) ay mas mababa sa $5,000,000 para sa huling 30 sunod-sunod na araw ng negosyo bago ang petsa ng liham ng pagpapabatid, na hindi sumusunod sa pangangailangan para sa patuloy na paglilista na itinakda sa Nasdaq Listing Rule 5450(b)(1)(C) (ang “MVPHS Rule”).

Ayon sa Nasdaq Listing Rule 5810(c)(3)(A) at 5810(c)(3)(D), nagbigay ang Nasdaq sa Kompanya ng 180 araw ng kalendaryo, o hanggang Abril 22, 2024 (ang “Panahon ng Pagkumpirma”), upang muling makamit ang pagkumpirma sa Minimum Bid Price Rule at sa MVPHS Rule. Kung anumang oras sa loob ng Panahon ng Pagkumpirma, ang saradong bid presyo kada aksyon ay hindi bababa sa $1.00 para sa minimum na sampung (10) sunod-sunod na araw ng negosyo, bibigyan ng Nasdaq ang Kompanya ng nakasulat na kumpirmasyon ng pagkumpirma sa Minimum Bid Price Rule at ang usapin ay isasara. Kung anumang oras sa loob ng Panahon ng Pagkumpirma, ang MVPHS ng Kompanya ay magsasara sa $5,000,000 o higit para sa minimum na sampung (10) sunod-sunod na araw ng negosyo, bibigyan ng Nasdaq ang Kompanya ng nakasulat na kumpirmasyon ng pagkumpirma sa MVPHS Rule at ang usapin ay isasara.

Kung hindi makamit ng Kompanya ang pagkumpirma sa Minimum Bid Price Rule bago ang Abril 22, 2024, maaaring maging karapat-dapat ang karagdagang panahon ng Kompanya. Upang makalipas, dapat isumite ng Kompanya bago ang Abril 22, 2024, ang online transfer application at magbayad ng hindi mababawi na $5,000 application fee. Kinakailangan ng Kompanya na matugunan ang pangangailangan para sa patuloy na paglilista ng halaga ng merkado ng publikong inakala at lahat ng iba pang mga pamantayan para sa umpisa ng paglilista, maliban sa pangangailangan sa bid presyo, at kailangan magbigay ng nakasulat na babala ng intensyon nitong pag-ayos ng kakulangan sa panahon ng ikalawang pagkumpirma, kabilang ang pamamagitan ng pagpapatupad ng reverse stock split, kung kinakailangan. Bilang bahagi ng proseso ng pagsusuri, gagawin ng Staff ang pagtukoy kung naniniwala ang Staff na makakaya ng Kompanya na pag-ayusin ang kakulangan. Kung makapagpapagana ang Staff na hindi makakaya ng Kompanya na pag-ayusin ang kakulangan, o kung magpasya ang Kompanya na huwag isumite ang transfer application o gawin ang kinakailangang pagpapahayag, bibigyan ng Nasdaq ng babala na ang mga securities ng Kompanya ay sasailalim sa pagdelist.

Kung hindi makamit ng Kompanya ang pagkumpirma sa MVPHS Rule bago ang Abril 22, 2024, tatanggap ng nakasulat na pagpapabatid ang Kompanya na ang kanyang mga securities ay sasailalim sa pagdelist. Kung may ganitong pagpapabatid, maaaring apelahang Kompanya ang pagtukoy ng Nasdaq na idelist ang kanyang mga securities, ngunit walang tiyak na tiyak na bibigyan ng Nasdaq ang kahilingan ng Kompanya para sa patuloy na paglilista. Bilang alternatibo, maaaring isaalang-alang ng Kompanya ang pag-apply upang ilipat ang mga securities ng Kompanya sa Nasdaq Capital Market (ang “Capital Market”) bago ang pagtatapos ng Panahon ng Pagkumpirma. Upang maipagpalit, dapat isumite ng Kompanya ang online transfer application, magbayad ng $5,000 application fee at matugunan ang mga pangangailangan para sa patuloy na paglilista ng Capital Market.

Ang mga liham ng pagpapabatid ng Nasdaq ay hindi nagreresulta sa kagad na pagdelist ng karaniwang aksyon ng Kompanya, at patuloy na magtatrade ang karaniwang aksyon nang hindi naantala sa ilalim ng tatak na “ESGL”. Patuloy na babantayan ng Kompanya ang saradong bid presyo ng kanyang karaniwang aksyon sa pagitan ng ngayon at Abril 22, 2024, at nakalaan na isaalang-alang ang mga magagamit na pagpipilian upang maresolba ng Kompanya ang hindi pagkumpirma sa Minimum Bid Price Rule at sa MVPHS Rule. Ngunit, walang tiyak na tiyak na makakamit o mapapanatili ng Kompanya ang pagkumpirma sa iba pang pamantayan ng paglilista ng Nasdaq.

Tungkol sa ESGL Holdings Limited

Ang ESGL Holdings Limited (“ESGL”) ay isang kompanyang nakahimpilan bilang isang exempted company sa ilalim ng mga batas ng Cayman Islands. Nasa harapan ng pagpapatupad ng sustainable waste management solutions, nakatuon ang ESGL sa pagrerbolusyon ng pagbabago ng basura gamit ang pagtutuon sa innovative technology at paglilingkod sa kapaligiran. Ginagawa ng ESGL ang lahat ng operasyon nito sa pamamagitan ng kanyang operating entity na nakahimpilan sa Singapore, ang Environmental Solutions (Asia) Pte. Ltd. Para sa karagdagang impormasyon, kabilang ang mga filing ng Kompanya sa SEC, mangyaring bisitahin ang https://esgl.asia.

Mga Pahayag Patungkol sa Hinaharap

Ang ilang salita sa press release na ito ay maaaring isaalang-alang na naglalaman ng ilang “mga pahayag patungkol sa hinaharap” sa loob ng “safe harbor” na mga probisyon ng Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Maaaring matukoy ang mga pahayag patungkol sa hinaharap sa pamamagitan ng mga salita tulad ng: “target,” “naniniwala,” “inaasahan,” “magiging,” “posisyon,” “hinaharap,” “forecast,” “isinasagawa,” “plan,” at iba pang katulad na mga pahayag na nangangahulugan o nagpapahiwatig ng mga pangyayari o trend sa hinaharap o hindi pahayag ng mga bagay na nangyari sa nakaraan. Halimbawa ng mga pahayag patungkol sa hinaharap ay kabilang, sa iba pa, ang mga pahayag na ginawa sa press release na ito tungkol sa inaasahang hinaharap na pananalapi at pagganap ng operasyon, kabilang ang mga estima para sa paglago, mga gross margins, adjusted EBITDA, potensyal na rehiyonal na pagpapalawak, pagbuo ng bagong produkto, mga pakikipagtulungan, mga ugnayan sa customer, pangangailangan para sa pagproseso ng basura, at pagbebenta ng circular na mga produkto. Ang mga pahayag patungkol sa hinaharap ay hindi mga katotohanan sa nakaraan o katiyakan sa pagganap sa hinaharap. Sa halip, sila ay batay lamang sa kasalukuyang paniniwala, inaasahan, at mga pag-aangkin ng pamamahala ng ESGL. Sapagkat ang mga pahayag patungkol sa hinaharap ay nauukol sa hinaharap, sila ay may mga kaugnay na kawalan at panganib, at mga pagbabago sa mga sirkunstansiya na mahirap hulaan at maraming hindi natin kontrolado. Ang mga aktuwal na resulta at mga kinalabasan ay maaaring magkaiba sa mga itinuturo sa mga pahayag patungkol sa hinaharap.

Isang karagdagang talaan at paglalarawan ng mga panganib at kawalan ay maaaring matagpuan sa mga dokumento na naipasa sa SEC ng ESGL at iba pang mga dokumento na maaaring ipasa o ibigay ng Kompanya sa SEC, na hinikayat kang basahin. Ang anumang pahayag patungkol sa hinaharap na ginawa namin sa press release na ito ay batay lamang sa impormasyong kasalukuyang magagamit sa Kompanya at nagsasalita lamang para sa petsa kung kailan ito ginawa. Ang Kompanya ay hindi nangangako na ipubliko ang anumang pahayag patungkol sa hinaharap, sa paraan ng nakasulat o nakausap, na maaaring gawin mula panahon sa panahon, maliban kung kinakailangan ng batas, maliban kung may bagong impormasyon, pag-unlad sa hinaharap, o iba pa.

KONTAKTO: Investor / Media Contact: 

Crocker Coulson CEO, AUM Media, Inc. (646) 652-7185 crocker.coulson@aummedia.org

KONTAKTO SA ESGL: 

Lawrence Law Chief Sustainability and Growth Officer ESGL Holdings Limited (65) 6653 2299 lawrence.law@env-solutions.com