Singapore, Sept. 11, 2023 – Inanunsyo ngayon ng Nova Vision Acquisition Corp. (NASDAQ: NOVV, ang “Kompanya”), isang special purpose acquisition company, na ang Nova Pulsar Holdings Limited, ang unang pampublikong nag-aalok na sponsor ng Kompanya (“Sponsor”), ay nagdeposito sa trust account ng Kompanya (ang “Trust Account”) ng kabuuang $69,763.37 (kumakatawan sa humigit-kumulang $0.045 kada ordinaryong share na inilabas sa unang pampublikong pag-aalok ng Kompanya na hindi pa nababawi), upang palawigin ang panahon na mayroon ang Kompanya upang kumpletuhin ang isang kombinasyon ng negosyo para sa karagdagang isang (1) buwang panahon, mula Setyembre 10, 2023 hanggang Oktubre 10, 2023. Naglabas ang Kompanya ng isang promissory note sa Sponsor na may halagang principal na katumbas ng halaga na nadeposito. Walang interes ang promissory note at maaaring i-convert sa mga yunit ng Kompanya (na may bawat yunit na binubuo ng isang ordinaryong share, isang warrant upang bilhin ang kalahati ng isang ordinaryong share, at isang karapatan na makatanggap ng isang-ikasampung ng isang ordinaryong share sa pagkumpleto ng unang kombinasyon ng negosyo ng Kompanya) sa isang presyo ng $10.00 kada yunit sa pagpapasara ng isang kombinasyon ng negosyo ng Kompanya. Ang layunin ng extension ay upang bigyan ng panahon ang Kompanya upang makumpleto ang isang kombinasyon ng negosyo.

Tungkol sa Nova Vision Acquisition Corp.

Ang Nova Vision Acquisition Corp. ay isang blank check company na binuo para sa layuning magdulot ng pagsasanib, palitan ng share, pagkuha ng asset, bili ng share, muling pagsasaayos o katulad na kombinasyon ng negosyo sa isa o higit pang mga negosyo. Inaasahan ng Nova Vision Acquisition Corp. ang mga target na kompanya na nakatuon sa mga industriya ng fintech, proptech, consumertech, at pamamahala ng supply chain o mga kompanya ng teknolohiya na naglilingkod sa mga sektor na ito o iba pa.

Mga Pahayag na Tumitingin sa Hinaharap

Kasama sa press release na ito ang mga pahayag na tumitingin sa hinaharap na kinasasangkutan ng mga panganib at hindi tiyak na mga bagay. Ang mga pahayag na tumitingin sa hinaharap ay mga pahayag na hindi mga katotohanang pangkasaysayan. Ang gayong mga pahayag na tumitingin sa hinaharap, kabilang ang matagumpay na pagkumpleto ng unang pampublikong pag-aalok ng Kompanya, ay napapailalim sa mga panganib at hindi tiyak na mga bagay, na maaaring magresulta sa pagkakaiba ng mga aktuwal na resulta mula sa mga pahayag na tumitingin sa hinaharap. Malinaw na tinatanggihan ng Kompanya ang anumang mga obligasyon o pangako na maglabas ng anumang mga pag-update o pagbago sa anumang mga pahayag na tumitingin sa hinaharap na nilalaman dito upang ipahayag ang anumang pagbabago sa mga inaasahan ng Kompanya na may kaugnayan dito o anumang pagbabago sa mga pangyayari, kondisyon o pangyayari na pinagbatayan ng anumang pahayag.

Makipag-ugnay sa:

Nova Vision Acquisition Corp.

Mga Relasyon sa Mamumuhunan

info@novavisionacquisition.com