LUNSOD NG GUANGZHOU, China, Okt. 30, 2023 — Ang EHang Holdings Limited (“EHang” o ang “Kompanya”) (Nasdaq: EH), ang pinakamaunlad na teknolohiyang platforma para sa urban air mobility (“UAM”) sa buong mundo, nagsabing umaasenso ang Kompanya sa pagkuha ng Production Certificate (“PC”) at Airworthiness Certificate (“AC”) para sa EH216-S, ang sariling nilikha nitong sistema ng Passenger-carrying Unmanned Aerial Vehicle (“UAV”), na may buong suporta mula sa Civil Aviation Administration of China (“CAAC”). Sa ilalim ng pamumuno ng CAAC Central at Southern Regional Administration, patuloy na umaasenso ang EHang sa pagkuha ng PC at paglikha ng EH216-S ayon sa kanyang Type Certificate (“TC”). Napansin na tapos na ang pagrerebyu ng dokumentasyon at karamihan sa mga pagtatasa ng depinisyon at praktikal, kasama na ang inspeksyon at pagsusuri sa pasilidad bago ang pagde-deliver ng produksyon. Itinakda ang unang batch ng mga pasaherong UAV na EH216-S na sumusunod sa TC na lumabas sa linya ng produksyon at magde-deliver sa mga customer sa ika-apat na quarter ng 2023.

Noong Oktubre 13, 2023, opisyal na ibinigay ng CAAC ang TC para sa sistema ng pasaherong UAV na EH216-S. Ang pagsesertifika sa trailblazing na proseso ay nakabatay sa mga prinsipyo ng integridad sa agham, mahigpit na pag-ebalwasyon, at pinakamataas na kaligtasan at umunlad sa loob ng istrakturang framework ng Chinese Civil Aviation Regulations Part 21 (“CCAR-21”). Sa pamamagitan ng maingat na pagsunod sa mga mahigpit na pamantayan sa pagiging airworthy na itinakda para sa manned aircraft, ang buong proseso ng TC ng EH216-S ay gumamit ng isang holistikong pagtingin sa pamamagitan ng pagkasangkot sa multidimensional, multidisciplinary, komprehensibong at sistematikong mga pagrerebyu at pagpapatunay, na nagbigay daan din sa maraming mga hamon na kompleks at nakapagpapalit ng konteksto, na nagpapakita ng presisyon, tumpak at awtoritatibong pagkakasunod-sunod.

Ang TC ng EH216-S ay ang unang klase nito sa buong mundo para sa isang pasaherong unmanned Electric Vertical Takeoff and Landing (“eVTOL”) aircraft, na nagpapakita na lubos na pinarangalan ng CAAC ang malikhaing kalikasan ng sistema ng UAV at nagdusa ng mahigpit at epektibong mga pag-ebalwasyon para sa kanyang mga metriko ng pagganap. Dito, magpapatuloy ang EHang sa pag-optimize ng kanyang pagganap sa iba’t ibang metriko upang makamit ang mas mataas na antas ng kaligtasan ng publiko.

Ang Type Certificate Data Sheet (“TCDS”), inilabas kasabay ng TC, ay isang mahalagang dokumento na kasama sa mga TC para sa lahat ng kategorya ng produkto ng eroplano. Umiiral sa ilalim ng “progressive risk” na prinsipyo, ang Kompanya ay nagtataguyod ng ligtas na operasyon at pananagutan sa publiko upang maiwasan ang hindi inaasahang mga hamon sa kaligtasan sa iba’t ibang sitwasyon kapag opisyal nang nagsimula ang komersyal na operasyon. Ang EHang, sumusunod sa konbensyonal na prinsipyo ng paglalagay muna ng prudenteng mga paghihigpit at pag-aangat ng paghihigpit sa yugto upang maging katulad ng mga pamamaraan na pinag-aralan sa pagpapakilala ng bagong eroplano (tulad ng mga limitasyon sa pagtukoy ng mga ruta ng paglipad, pag-aayos, mga pag-aalalay sa kaligtasan para sa komersyal na operasyon ng eroplano), ay sumang-ayon sa CAAC tungkol sa operasyonal na mga limitasyon para sa unang yugto. Gradual na aangatin ng EHang ang mga limitasyong operasyonal na ito na may layuning makamit ang komprehensibong walang sakay na komersyal na operasyon sa buong mga pook-urbano.

Upang tiyakin ang kaligtasan, malapitan nang babantayan ng EHang ang mga bagong ruta sa unang yugto ng komersyal na operasyon. Bukod pa rito, ilalagay nito ang karagdagang mga tagamasid sa mga lugar na nasa labas ng visual na linya ng tanaw ng mga operator upang matugunan ang mga pangangailangan para sa mas malayong visual na linya (“BVLOS”) na operasyon. Mag-aakumula rin ito ng higit pang karanasan habang tiyak na nakakakuha ng kaligtasan sa unang yugto. Tulad ng mga konbensyonal na eroplano na lumilipad at lumulapag sa matatag na lupa, hindi lilipad ang EH216-S na pasaherong UAV sa ibabaw ng tubig. Gayunpaman, ayon sa partikular na pangangailangan ng mga lugar ng operasyon at mga pangangailangan sa pagtatakda ng ruta, walang mga paghihigpit sa mga katawan ng tubig tulad ng mga lawa, ilog, baybayin at iba pa kapag ginagawa ang mga karanasan sa paglilibot ng himpapawid at pagtingin sa mga lugar, pati na rin ang iba pang mga paglipad sa mababang altitud sa ilang mga pook-urbano. Sa ilalim ng pamumuno ng CAAC sa “pagdadaos ng trial na operasyon habang umaasenso ang sertipikasyon”, nakumppleto na ng pasaherong UAV na EH216-S ang maraming mga pagsubok ng paglipad sa mataas na altitud na nagpapatunay sa kanyang buong kakayahan sa ganitong mga senaryo. Pagkatapos ng unang yugto ng ligtas na operasyon, lalawakin pa ng EHang ang iba’t ibang mga senaryo ng operasyon at pagpapakilala ng mga paglipad na BVLOS at sa mas mataas na altitud.

Sinabi ni Mr. Huazhi Hu, Tagapagtatag, Tagapangulo, at CEO ng EHang, “Ang kaligtasan ang buhay ng industriya ng eroplano. Pagtiyakin ang isang mahigpit at sistematikong pagtingin sa pananaliksik at pagbuo, produksyon, operasyon, at pamamahala ng mga eroplano ay nananatiling isang pangunahing halaga para sa CAAC, EHang, at lahat ng aming mga kasosyo. Magpapatuloy kami sa pag-iinobasyon at pagpapanatili ng aming nangungunang mga kahusayan. Ayon sa mga pamantayan at pangangailangan sa pagiging airworthy ng CAAC, nananatiling nakatalaga kami sa pagtiyak ng kaligtasan ng bawat pasahero at pagtataguyod ng matibay na batayan para sa komersyal na operasyon. Sa hinaharap, lalo pang aasensohin namin ang operasyon ng paglipad ng pasaherong UAV at buong pagpapatupad ng komersyal na paglunsad upang makamit ang mga tagumpay sa pag-unlad ng global na ekonomiya ng mababang altitud.

Tungkol sa EHang

Ang EHang (Nasdaq: EH) ay ang pinakamaunlad na teknolohiyang platforma sa buong mundo para sa urban air mobility (“UAM”). Ang aming misyon ay pagbibigay ng kaligtasan, awtonomong at eco-friendly na air mobility na masasakop ng lahat. Nagbibigay ang EHang ng mga sistema at solusyon ng unmanned aerial vehicle (“UAV”) sa mga customer sa iba’t ibang industriya: air mobility (kabilang ang transportasyon ng pasahero at logistics), smart city management, at mga solusyon sa aerial media. Noong 2023, nakuha ng EHang ang unang klaseng sertipiko sa buong mundo mula sa Civil Aviation Administration of China para sa walang sakay na eVTOL. Bilang tagapag-unlad ng nangungunang mga teknolohiya at komersyal na solusyon sa global na industriya ng UAM, patuloy na iginagalugad ng EHang ang hangganan ng langit upang maging makabuluhan ang mga teknolohiyang panghimpapawid sa pamumuhay sa mga smart na lungsod. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.ehang.com.

Pahayag ng Ligtas na Trapiko

Ang press release na ito ay naglalaman ng mga pahayag na maaaring maging “pahayag sa hinaharap” ayon sa “ligtas na trapiko” na probisyon ng U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Maaaring makilala ang mga pahayag sa hinaharap sa pamamagitan ng terminolohiyang “magiging,” “inaasahan,” “nag-aantabay,” “layunin,” “namamahala,” “naniniwala,” “tinataya,” at katulad na mga pahayag. Ang mga pahayag na hindi katotohanan sa kasaysayan, kabilang ang mga pahayag tungkol sa paniniwala at inaasahan ng pamamahala, ay mga pahayag sa hinaharap. Naglalaman ang mga pahayag sa hinaharap ng mga panganib at kawalan ng katiyakan. Maraming salik ang maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa aktuwal na resulta, kabilang ang mga nauugnay sa aming inaasahan sa pangangailangan at pagtanggap ng merkado para sa aming mga produkto at solusyon at sa komersyalisasyon ng mga serbisyo ng UAM, sa aming mga ugnayan sa strategic na mga partner, at sa kasalukuyang kaso at potensyal na kaso na kinasasangkutan kami. Nangangatwiran ang pamamahala sa mga pahayag sa hinaharap batay sa kasalukuyang mga inaasahan, pag-angkop, pagtataya at proyeksyon nito. Bagaman naniniwala sila na ang mga ito ay makatwiran, ang mga pahayag sa hinaharap ay prediksyon lamang at naglalaman ng kilalang at hindi kilalang mga panganib at kawalan ng katiyakan, marami sa kanila ay labas sa kontrol ng pamamahala.

Media Contact: pr@ehang.com

Investor Contact: ir@ehang.com