LUOKUNG TECHNOLOGY CORP. Nagpahayag ng Pagtanggap ng Pahayag mula sa Nasdaq tungkol sa Kakulangan sa Minimum Bid Price

Ang Luokung Technology Corp. (NASDAQ: LKCO) (“Luokung” o ang “Kompanya”), isang nangungunang kompanya ng spatial-temporal intelligent big data services at tagapagkaloob ng interactive location-based services (“LBS”) at high-definition maps (“HD Maps”) sa China, ay nagpahayag ngayon na natanggap nito ang isang liham ng pagpapahayag mula sa The Nasdaq Stock Market LLC (“Nasdaq”) na nagpapahayag sa Kompanya na hindi ito sumusunod sa minimum bid price requirement na itinakda sa Nasdaq Listing Rules 5550(a)(2) at 5810(c)(3)(A), na nangangailangan ang saradong bid price para sa karaniwang mga shares ng Kompanya na nakalista sa Nasdaq ay mapanatili sa minimum na US$1.00 at ang pagkabigo na mapanatili ito para sa 30 sunod-sunod na araw ng pagtitipon ay bumubuo ng isang kakulangan sa pagsunod.

Walang direktang epekto ang pagpapahayag sa pagkakalista ng karaniwang mga shares ng Kompanya sa Nasdaq.

Ayon sa Nasdaq Listing Rule 5810(c)(3)(A), may 180 araw kalendaryo mula sa petsa ng pagpapahayag, o hanggang Mayo 1, 2024, ang Kompanya upang mabawi ang pagsunod sa minimum bid price requirement, sa panahong ito ang mga karaniwang shares ng Kompanya ay patuloy na magtitipon sa Nasdaq Capital Market. Kung anumang oras bago Mayo 1, 2024, ang bid price ng mga karaniwang shares ng Kompanya ay sarado o mas mataas sa US$1.00 kada share para sa minimum na 10 sunod-sunod na araw ng negosyo, bibigyan ng pagpapahayag ng Nasdaq na naabot ng Kompanya ang pagsunod sa minimum bid price requirement. Kung hindi makakamit ng Kompanya ang pagsunod bago Mayo 1, 2024, maaaring maging karapat-dapat ang Kompanya para sa karagdagang oras upang mabawi ang pagsunod o maaaring maalis sa Nasdaq.

Layunin ng Kompanya na magsagawa ng pagsusuri sa saradong bid price ng kanyang mga karaniwang shares at maaaring isaalang-alang ang mga opsyon na maaaring magamit upang makamit ang pagsunod, kabilang ang pagpapatupad ng reverse share split ng kanyang nakalabas na karaniwang mga shares sa huli o ikalawang panahon ng pagsunod, ayon sa sitwasyon.

TUNGKOL SA LUOKUNG TECHNOLOGY CORP.

Ang Luokung Technology Corp. ay isang nangungunang kompanya ng spatial-temporal intelligent big data services, pati na rin isang nangungunang tagapagkaloob ng LBS at HD Maps para sa iba’t ibang industriya sa China. Pinapalakas ng kanyang sariling teknolohiya at karanasan sa HD Maps at multi-sourced intelligent spatial-temporal big data, itinatag ng Luokung ang city-level at industry-level holographic spatial-temporal digital twin systems at aktibong naglilingkod sa mga industriya kabilang ang smart transportation (autonomous driving, smart highway at vehicle-road collaboration), natural resource asset management (carbon neutral at environmental protection remote sensing data service), at LBS smart industry applications (mobile Internet LBS, smart travel, smart logistics, new infrastructure, smart cities, emergency rescue, sa iba pa). Regular na nagbibigay ang Kompanya ng mahahalagang updates sa kanyang website: https://www.luokung.com.

PAG-INGAT SA MGA PAGPAPAHAYAG TUNGKOL SA MGA PAGHIHINTULOT

Naglalaman ang pahayag na ito ng ilang mga pagpapahayag tungkol sa hinaharap. Kabilang sa mga pagpapahayag tungkol sa hinaharap ang mga pahayag tungkol sa ating pamamahala o mga pag-asa, pag-ibig, paniniwala, estratehiya o layunin hinggil sa hinaharap, at iba pang mga pahayag maliban sa mga pahayag tungkol sa kasaysayan. Bukod pa rito, ang anumang mga pahayag na tumutukoy sa mga proyeksiyon, pagtatantiya o iba pang uri ng paglalarawan ng mga pangyayari o kalagayan sa hinaharap, kabilang ang anumang nasa ilalim na mga pagpapalagay, ay mga pagpapahayag tungkol sa hinaharap.

Ang mga pagpapahayag tungkol sa hinaharap sa pahayag na ito ay batay sa iba’t ibang pagpapalagay, marami sa mga ito ay nakabatay naman sa karagdagang mga pagpapalagay, kabilang ang pagsusuri at pagsusuri ng pamunuan sa umiiral na batas, alituntunin at regulasyon at iba pang datos mula sa third party. Bagaman naniniwala kami na ang mga pagpapalagay na ito ay makatwiran nang ginawa, dahil sa malaking katiyakan at kadahilanan ang mga pagpapalagay na ito na mahirap o imposibleng masuri at nasa labas ng aming kontrol, hindi namin masigurado ang pagiging tama ng pahayag dito. Bilang resulta, pinapayuhan namin kayong huwag umasa sa anumang mga pagpapahayag tungkol sa hinaharap.

SA KONTAK:

Sa Kompanya:
Si Mr. Jian Zhang
Pinuno ng Pananalapi
Telepono: +8610-6506-5217
Email: ir@luokung.com