DÜSSELDORF, Germany, October 27, 2023 – trivago N.V. (NASDAQ: TRVG) ay nagsabing ang kanyang pamunuan ay nag-apruba ng pagbabago ng ratio sa Programang American Depositary Share (“ADS”) ng Kompanya, na kabilang ang pagbabago sa ratio ng American Depositary Shares (ang “ADSs”) sa mga klase A na shares ng trivago (ang “Shares”) mula sa isa (1) ADS na kumakatawan sa isang (1) Share, sa isa (1) ADS na kumakatawan sa lima (5) Shares (ang “Ratio Change”). Inaasahang magiging epektibo ang Ratio Change (ang “Effective Date”) sa ika-7 ng Nobyembre 2023.

Ayon sa Ratio Change, simula sa Effective Date, ang mga may-ari ng talaan na direktang may hawak ng ADS ay kailangan magpalit ng kanilang umiiral na ADS para sa mga bagong ADR sa batayan ng isa (1) bagong ADR para sa bawat lima (5) umiiral na ADS na isinasauli. Tutugunan ng Depositary ang mga may-ari ng ADS ng Kompanya at ayusin ang pagpalit ng kanilang umiiral na ADS para sa mga bagong ADS. Ang mga benepisyaryong may-ari ng ADS na may hawak sa pamamagitan ng intermediaryong may-ari ng ADS ay hindi kailangang kumilos sa kaugnayan ng Ratio Change. Walang mga bagong Shares ang ilalabas sa kaugnayan ng Ratio Change. Mananatili ang ADS na nakatala sa Nasdaq Stock Exchange sa ilalim ng simbolo ng “TRVG.”

Bukod pa rito, ayon sa nakatakdang dating anunsyo, ang pamunuan ng Kompanya, na may pag-apruba ng kanyang superbisoryong konseho, ay nagpasiya na maglabas ng isang beses na ekstraordinariyong dividendo, na kabuuang EUR 184,380,959. Ayon sa nakatakdang dating anunsyo, bahagi ng ekstraordinariyong dividendo na halagang EUR 167,893,889 ay nasa pagsusuri ng mga shareholder ng trivago. Inaasahang magiging EUR 0.529228 kada Share para sa mga may-ari bilang record noong ika-3 ng Nobyembre 2023 ang dividendo. Inaasahang ibabayad ang paglilipat ng distribusyon sa ADS sa ika-13 ng Nobyembre 2023.

Karagdagang impormasyon tungkol sa isang beses na ekstraordinariyong dividendo ay matatagpuan sa abisong pagtawag at paliwanag para sa ekstraordinariyong pangkalahatang pagpupulong ng mga shareholder na gagawin sa ika-1 ng Nobyembre 2023, na makukuha nang libre sa seksyon ng Investor Relations ng corporate na website ng trivago N.V. sa ir.trivago.com.

Tungkol sa trivago N.V.
Ang trivago ay isang global na platforma para sa paghahanap at paghahambing ng mga hotel at akomodasyon. Tinututukan namin ang pagbabago ng paraan kung paano hanapin at ihambing ng mga biyahero ang iba’t ibang uri ng akomodasyon, tulad ng mga hotel, pag-upa ng bahay at apartment, habang binibigyan namin ang aming mga advertiser ng access sa malawak na audience ng mga biyahero sa pamamagitan ng aming mga website at apps. Pinapayagan ng aming platforma ang mga biyahero na gumawa ng naaayon na desisyon sa pamamagitan ng personalisadong paghahanap para sa kanilang mga akomodasyon at pagkakaroon ng access sa malalim na supply ng mahahalagang impormasyon at presyo.

Media Contact
corentine.aronica@trivago.com

Investor Contact:
ir@trivago.com

Mga pahayag na nakatuon sa hinaharap
Naglalaman ang pahayag na ito ng ilang mga pahayag na nakatuon sa hinaharap. Ang mga salita at bariasyon ng mga salita tulad ng “maniniwala,” “asahang,” “patuloy,” “dapat,” at katulad na mga pahayag ay nilayon upang tukuyin ang aming mga pahayag na nakatuon sa hinaharap. Nakasasamang panganib at kawalan ng katiyakan ang mga pahayag na nakatuon sa hinaharap na ito, marami sa labas ng aming kontrol, at mahalagang mga bagay na maaaring magdulot ng aktuwal na pangyayari at resulta na malayo sa mga nasa mga pahayag na nakatuon sa hinaharap. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga bagay na maaaring makaapekto sa aming mga pahayag na nakatuon sa hinaharap, mangyaring tingnan ang aming mga kaurian ng panganib, kung paano ito maaaring baguhin mula panahon-panahon, na nakatala sa aming mga pampublikong nakasaad sa Securities and Exchange Commission. Tinatanggihan at hindi aming sinusundan ang anumang obligasyon upang baguhin o baguhin ang anumang pahayag na nakatuon sa hinaharap sa pahayag na ito, maliban kung kinakailangan ng naaangkop na batas o regulasyon.

Bilang ginagamit dito, ang mga sanggunian sa “kami”, “tayo”, ang “kompanya”, o “trivago”, o katulad na mga termino ay ang trivago N.V. at, ayon sa kinakailangan, ang kanyang mga subsidiaryo.