BEIJING, Setyembre 15, 2023 – Inanunsyo ng Missfresh Limited (“Missfresh” o ang “Kompanya”) (NASDAQ: MF) na sa taunang pangkalahatang pagpupulong ng mga stockholder na ginanap ngayong araw sa pamamagitan ng virtual, inaprubahan ng mga stockholder ng Kompanya ang bawat isa sa apat na mga iminungkahing resolusyon na nakasaad sa abiso ng taunang pangkalahatang pagpupulong (ang “Abiso ng Pagpupulong”), sa partikular, isang karaniwang resolusyon upang dagdagan ang awtorisadong kapital na stock ng Kompanya, isang espesyal na resolusyon upang baguhin ang memorandum at mga artikulo ng pagsosyo ng Kompanya upang maipakita ang naturang pagtaas sa kapital na stock at iba pang mga pagbabago, isang karaniwang resolusyon upang aprubahan ang transaksyon na pinag-uusapan sa ilalim ng ilang kasunduan sa paglilipat ng stock na pinasok ng Kompanya at ng ilang iba pang partido dito bilang inanunsyo ng Kompanya noong Agosto 7, 2023, at isang karaniwang resolusyon upang bigyan ng kapangyarihan ang mga direktor, opisyal at ahente ng Kompanya na isagawa ang mga naunang nabanggit. Ang abiso ng pagpupulong ay ipinadala noong Agosto 18, 2023 sa Securities and Exchange Commission sa ilalim ng takip ng Form 6-K at napapanahong ipinamahagi sa mga stockholder at may-hawak ng mga American depositary share ng Kompanya bago ang pagpupulong.

Pahayag ng Ligtas na Harbor

Naglalaman ang press release na ito ng mga pahayag na tumitingin sa hinaharap. Ginawa ang mga pahayag na ito sa ilalim ng mga probisyon ng “ligtas na harbor” ng U.S. Private Securities Litigation Reform Act ng 1995. Maaari mong matukoy ang mga pahayag na tumitingin sa hinaharap na ito sa pamamagitan ng terminolohiyang tulad ng “magiging,” “inaasahan,” “naniniwala,” “naghahangad,” “tinatayang,” at katulad na mga pahayag. Kasama sa mga pahayag na ito na tumitingin sa hinaharap ang mga kilalang at hindi kilalang panganib at mga hindi siguridad at batay sa kasalukuyang mga inaasahan, palagay, taya, at proyeksyon tungkol sa Kompanya at sa industriya. Ang lahat ng impormasyon na ibinigay sa press release na ito ay hanggang sa petsa nito, at walang obligasyon ang Kompanya na i-update ang anumang mga pahayag na tumitingin sa hinaharap upang maipakita ang mga kalaunang nangyayari o mga pangyayari, o mga pagbabago sa mga inaasahan nito, maliban kung hinihingi ng batas. Bagaman naniniwala ang Kompanya na makatwiran ang mga inaasahan na ipinahayag sa mga pahayag na ito na tumitingin sa hinaharap, hindi ito makapagtiyak sa iyo na tama ang mga inaasahan nito, at pinapaalalahanan ang mga investor na maaaring magkaiba nang malaki ang mga aktuwal na resulta mula sa inaasahang mga resulta.

Para sa mga tanong ng investor at media, mangyaring makipag-ugnayan sa:

Sa China:
Missfresh Limited
Mga Relasyon sa Investor
Tel: +86 (10) 5954-4422
E-mail: ir@missfresh.cn

The Piacente Group, Inc.
Jenny Cai
Tel: +86 (10) 6508-0677
E-mail: missfresh@tpg-ir.com

Sa Estados Unidos:
The Piacente Group, Inc.
Brandi Piacente
Tel: +1-212-481-2050
E-mail: missfresh@tpg-ir.com