Hong Kong, Setyembre 13, 2023 – Inanunsyo ng Magic Empire Global Limited (NASDAQ: MEGL) (“MEGL”, o ang “Kompanya”) na pinahintulutan ng lupon nito ng mga direktor ang isang plano sa pagbili muli ng mga share na sa ilalim nito ay maaaring bilhin muli ng Kompanya hanggang sa US$2 milyon ng mga share nito sa susunod na 12 buwan. Ang mga pagbili muli ng share ay maaaring gawin paminsan-minsan sa open market sa umiiral na mga presyo sa merkado, sa pribadong pinagkasunduang mga transaksyon, sa mga block trade at/o sa pamamagitan ng iba pang legal na paraan, depende sa mga kondisyon ng merkado at alinsunod sa naaangkop na mga batas at regulasyon sa securities, kabilang ang Rule 10b-18 sa ilalim ng Securities Exchange Act ng 1934, bilang binago. Inaasahan ng Kompanya na popondohan nito ang mga pagbili muli na ginawa sa ilalim ng plano na ito mula sa kanyang umiiral na mga pondo. Ang oras at halaga ng mga pagbili muli ng share na ginawa alinsunod sa programa ay desisyon ng Kompanya batay sa kanyang pagsusuri ng mga kondisyon ng merkado at magiging subject sa iba’t ibang mga factor, kabilang ang posisyon sa kapital ng Kompanya, likuididad, pinansyal na pagganap at alternatibong paggamit ng kapital, presyo ng pangkalakal na stock, mga kinakailangang pangregulasyon at pangkalahatang mga kondisyon ng merkado. Ang awtorisasyon na ito sa pagbili muli ay hindi nangangahulugan na kinakailangan ng Kompanya na kunin ang anumang partikular na bilang ng mga share o securities at maaaring baguhin, suspindihin o itigil anumang oras. Susuriin ng lupon ng mga direktor ng MEGL ang plano sa pagbili muli ng share nang pana-panahon, at maaaring mag-awtorisa ng pag-aayos ng mga tuntunin at laki nito.

Tungkol sa Magic Empire Global Limited

Ang Magic Empire Global Limited ay isang tagapagbigay ng mga serbisyo sa pinansyal sa Hong Kong na pangunahing nakikibahagi sa pagbibigay ng mga advisory service sa corporate finance at mga serbisyo sa underwriting. Ang mga offering nito sa serbisyo ay pangunahing binubuo ng (i) mga serbisyo sa sponsorship ng IPO; (ii) mga financial advisory at independent financial advisory services; (iii) mga advisory service sa compliance; at (iv) mga serbisyo sa underwriting. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang website ng Kompanya sa http://www.meglmagic.com.

Pahayag ukol sa Ligtas na Harbor

Ang ilang mga pahayag sa anunsyo na ito ay mga pahayag na tumitingin sa hinaharap. Ang mga pahayag na ito na tumitingin sa hinaharap ay kinasasangkutan ng mga kilalang at hindi kilalang panganib at mga kawalang-katiyakan at batay sa kasalukuyang mga inaasahan at proyeksyon ng Kompanya tungkol sa mga pangyayaring panghinaharap na sa paniniwala ng Kompanya ay maaaring makaapekto sa kalagayan nito sa pinansyal, resulta ng mga operasyon, estratehiya sa negosyo at mga pangangailangan sa pinansyal. Ang mga investor ay maaaring tukuyin ang mga pahayag na ito na tumitingin sa hinaharap sa pamamagitan ng mga salita o parirala tulad ng “maaaring,” “magiging,” “inaasahan,” “layunin,” “tinatayang,” “plano,” “pinaniniwalaan,” “malamang,” “potensyal,” “patuloy” o iba pang katulad na mga ekspresyon. Walang obligasyon ang Kompanya na i-update o baguhin ang anumang mga pahayag na tumitingin sa hinaharap upang isaalang-alang ang mga kalaunang nangyayari o mga pangyayari, o mga pagbabago sa mga inaasahan nito, maliban na lamang kung kinakailangan ng batas. Bagaman naniniwala ang Kompanya na ang mga inaasahan na ipinahayag sa mga pahayag na ito na tumitingin sa hinaharap ay makatwiran, hindi nito maaaring tiyakin sa inyo na ang mga inaasahang iyon ay magiging tama, at nagbabala ang Kompanya sa mga investor na ang aktuwal na resulta ay maaaring magkaiba nang malaki mula sa inaasahang resulta at hinihikayat ang mga investor na suriin ang iba pang mga factor na maaaring makaapekto sa mga hinaharap na resulta nito sa registration statement ng Kompanya at iba pang mga filing sa SEC, na available para sa pagsusuri sa www.sec.gov.

Hong Kong:

Magic Empire Global Limited
Ms. Vivien Tai
Tel: +852 3577 8770
E-mail: meglir@giraffecap.com