Ang mga pagkakatuklas ay sumusuporta sa saRNA bilang isang estratehiya ng terapiya upang kompensahin ang funksyon ng dystrophin sa pamamagitan ng pagtaas ng pag-ekspresyon ng UTRN gamit ang maliit na aktibatong RNA (saRNA) para sa pagtatalaga ng Duchenne muscular dystrophy (DMD) at Becker muscular dystrophy (BMD)

JIANGSU, China, Nob. 02, 2023 — Ang Ractigen Therapeutics, isang kompanya ng biopharmaceutical na nasa clinical stage na itinatag ng mga pioneer sa pag-akit ng RNA (RNAa), ay nagpresenta ng kamakailang mga resulta ng pre-clinical sa taunang pulong ng Oligonucleotide Therapeutics Society (OTS) sa Barcelona, Spain. Ang RNAa ay gumagamit ng maikling duplex RNA na kilala bilang saRNA upang itarget at ‘lumakas’ ang transkripsyon ng mga endogenous na gene na humahantong sa pagpapanumbalik ng kanilang protein function. Ang saRNA ay nagbibigay-daan sa pagmo-modulate ng tradisyonal na hindi madrodrogableng target at kumakatawan sa ilang available na teknolohiya na maaaring isalin sa clinic upang gamutin ang mga sakit sa pamamagitan ng pag-stimula ng pag-ekspresyon ng mga therapeutic na gene na may kakulangan sa pag-ekspresyon.

Mga Pangunahing Punto ng Data mula sa OTS

Inilahad ng poster na may pamagat na “Therapeutic development of saRNA for Duchenne muscular dystrophy by targeted activation of utrophin” isang bagong at maaaring isalin na estratehiyang terapeytiko para sa DMD at BMD dahil sa anumang mutasyon ng gene ng DMD. Sa pag-aaral na ito, ang mga kandidatong saRNA ay dinisenyo upang itarget ang promoter ng human UTRN gene upang i-aktibate ang kanyang pag-ekspresyon. Ang mga malakas na lead na saRNA ay nakilala sa mga cell line ng human skeletal muscle at binatid sa transgenic na mga mouse na may bitbit na promoter ng human UTRN. Sa isang proof-of-concept na pag-aaral ng epektibidad sa mga MDX na mouse na may bitbit na promoter ng human UTRN, ang sistematikong pagbibigay ng isang lead na saRNA na nakakopling sa proprietary na LiCOTM delivery system ng Ractigen ay bumaba sa pinsala sa kalamnan. Inilahad din nila ang kanilang teknolohiyang LiCOTM na nagbibigay-daan sa paghahatid ng mga duplex RNA (e.g., saRNA at siRNA) sa at nagdurulot ng matatag na mga gawain sa skeletal muscles at puso.

“Napakasaya namin sa mga resulta ng aming pre-clinical sa utrophin activating saRNA at naniniwala kami na ang aming approach ay maaaring kumatawan sa ideal na estratehiyang terapeytiko na nakakabenepisyo sa lahat ng pasyente ng DMD at BMD,” ani Long-Cheng Li, CEO ng Ractigen Therapeutics. “Pinabilis namin ang programa at naglalayong simulan ang phase I trial sa simula ng 2025”

Sa parehong OTS meeting, inilahad ng Ractigen ang ikalawang poster na may pamagat na, “SCAD: isang platform technology para sa CNS delivery ng duplex RNA sa pamamagitan ng intrathecal administration,” na nag-uulat sa pagbuo at pagbatid ng kanilang sariling proprietary na platform para sa paghahatid ng duplex RNA na SCADTM (smart chemistry aided delivery) sa mga rodent at hindi tao na primates. Nagbibigay-daan ang SCADTM sa paghahatid ng saRNA at siRNA sa CNS sa pamamagitan ng lokal na pag-inject (e.g., intrathecal) na may malawak na biodistribusyon at malakas at matatag na epekto. Nagpasulong ang platform na SCADTM sa pinakaunang programa ng RNA ng Ractigen sa clinic para sa pagtatalaga ng mga pasyente ng ALS na may mutasyon sa SOD1.

Tungkol sa RAG-18

Ang RAG-18 ay isang therapeutic na saRNA na idinisenyo upang taasan ang pag-ekspresyon ng utrophin upang kompensahin ang funksyon ng dystrophin at gamutin ang Duchenne muscular dystrophy (DMD) at Becker muscular dystrophin (BMD) kahit saan matatagpuan ang mutasyon ng DMD. Gumagamit ang RAG-18 ng proprietary na Lipid-conjugated oligonucleotide (LiCOTM) delivery platform ng Ractigen, na nagbibigay-daan sa matatag at malakas na epekto sa skeletal muscle at puso sa pamamagitan ng sistematikong pagbibigay. Ayon sa mga resulta ng mga pre-clinical na pag-aaral, maaaring ihahatid ang RAG-18 sa skeletal muscles at puso upang i-aktiba ang pag-ekspresyon ng endogenous na gene ng utrophin at bumaba sa pinsala sa kalamnan dulot ng mutasyon ng gene ng mouse DMD.

Tungkol sa SCADTM

Ang SCADTM (smart chemistry-aided delivery) ay proprietary na breakthrough na platform technology ng Ractigen para sa paghahatid ng dsRNA sa central nervous system (CNS) sa pamamagitan ng pagkakopling ng hindi tumutukoy na single-stranded accessory oligonucleotide (ACO) sa isang duplex na may “self-delivering” na mga katangian. May malawak na distribusyon at matatag at malakas na epekto sa iba’t ibang bahagi ng CNS ang SCADTM sa pamamagitan ng intrathecal injection. Sinusuri ang epektibidad at kaligtasan ng sistema ng paghahatid na SCADTM sa clinic.

Tungkol sa Ractigen

Ang Ractigen Therapeutics, itinatag noong 2017 ng mga pioneer ng teknolohiya ng RNA activation (RNAa), ay isang kompanya ng clinical na pharmaceutical na nakatuon sa paglikha ng mga rebolusyonaryong terapiya batay sa mga teknolohiya ng oligonucleotide kabilang ang RNAa at RNAi. Sumusuporta sa pagbuo ng terapiya, naglikha rin ang Ractigen Therapeutics ng isang portfolyo ng mga platform ng paghahatid kabilang ang kanilang SCADTM at LiCOTM system, na nagbibigay-daan sa epektibong paghahatid ng mga oligonucleotide na terapeutiko sa mahihirap na abutin na extrahepatic na tissues at nagpapahintulot sa pagbuo ng pipeline sa iba’t ibang sakit. Nakatapos na ang Kompanya ng +$50M na venture financing mula Series A/A+ na may paglahok mula sa kilalang mga investor kabilang ang Hillhouse Venture Capital, SDIC Venture Capital, Eisai Co., LC Ventures, CSSD Capital, Xianghe Capital, CCB Healthcare Growth Fund, Boyi Capital, at Longmen Capital. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Ractigen, mangyaring bisitahin ang www.ractigen.com.

Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa:
Ractigen Therapeutics
www.ractigen.com
Email: pr@ractigen.com