Ang kabuuang kita ay umabot sa RMB34.68 bilyon (US$4.75 bilyon)1
Ang bilang ng naibigay na sasakyan ay 105,108 yunit

BEIJING, China, Nov. 09, 2023 — Ang Li Auto Inc. (“Li Auto” o ang “Kompanya”) (Nasdaq: LI; HKEX: 2015), isang pinuno sa merkado ng bagong enerhiyang sasakyan sa China, ay nag-anunsyo ngayon ng kanyang hindi na-audit na pananalapi para sa ikatlong quarter na nagtapos noong Setyembre 30, 2023.

Mga Pangunahing Punto sa Ikatlong Quarter ng 2023

 • Ang kabuuang bilang ng naibigay na sasakyan ay 105,108 yunit sa ikatlong quarter ng 2023, na nagpapakita ng pagtaas na 296.3% mula noong nakaraang taon.
Bilang ng Naibigay 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4
105,108 86,533 52,584 46,319
Bilang ng Naibigay 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4
26,524 28,687 31,716 35,221
 • Noong Setyembre 30, 2023, ang Kompanya ay mayroong 361 retail stores na sumasaklaw sa 131 lungsod, pati na rin 318 serbisyo centers at mga Li Auto-authorized body at paint shops na gumagana sa 213 lungsod.

Mga Pangunahing Punto sa Pananalapi para sa Ikatlong Quarter ng 2023

 • Benta ng Sasakyan ay umabot sa RMB33.62 bilyon (US$4.61 bilyon) sa ikatlong quarter ng 2023, na nagpapakita ng pagtaas na 271.6% mula sa RMB9.05 bilyon sa ikatlong quarter ng 2022 at pagtaas na 20.2% mula sa RMB27.97 bilyon sa ikalawang quarter ng 2023.
 • Margin ng Sasakyan2 ay 21.2% sa ikatlong quarter ng 2023, kumpara sa 12.0% sa ikatlong quarter ng 2022 at 21.0% sa ikalawang quarter ng 2023.
 • Kabuuang kita ay umabot sa RMB34.68 bilyon (US$4.75 bilyon) sa ikatlong quarter ng 2023, na nagpapakita ng pagtaas na 271.2% mula sa RMB9.34 bilyon sa ikatlong quarter ng 2022 at pagtaas na 21.0% mula sa RMB28.65 bilyon sa ikalawang quarter ng 2023.
 • Bruto Profit ay RMB7.64 bilyon (US$1.05 bilyon) sa ikatlong quarter ng 2023, na nagpapakita ng pagtaas na 546.7% mula sa RMB1.18 bilyon sa ikatlong quarter ng 2022 at pagtaas na 22.6% mula sa RMB6.24 bilyon sa ikalawang quarter ng 2023.
 • Margin ng Bruto ay 22.0% sa ikatlong quarter ng 2023, kumpara sa 12.7% sa ikatlong quarter ng 2022 at 21.8% sa ikalawang quarter ng 2023.
 • Kita mula sa Operasyon ay RMB2.34 bilyon (US$320.6 milyon) sa ikatlong quarter ng 2023, kumpara sa RMB2.13 bilyong kawalan mula sa operasyon sa ikatlong quarter ng 2022 at nagpapakita ng pagtaas na 43.9% mula sa RMB1.63 bilyong kita mula sa operasyon sa ikalawang quarter ng 2023. Non-GAAP kita mula sa operasyon3 ay RMB2.99 bilyon (US$410.3 milyon) sa ikatlong quarter ng 2023, kumpara sa RMB1.72 bilyong non-GAAP kawalan mula sa operasyon sa ikatlong quarter ng 2022 at nagpapakita ng pagtaas na 46.5% mula sa RMB2.04 bilyong non-GAAP kita mula sa operasyon sa ikalawang quarter ng 2023.
 • Kita ay RMB2.81 bilyon (US$385.5 milyon) sa ikatlong quarter ng 2023, kumpara sa RMB1.65 bilyong kawalan sa ikatlong quarter ng 2022 at nagpapakita ng pagtaas na 21.8% mula sa RMB2.31 bilyong kita sa ikalawang quarter ng 2023. Non-GAAP kita3 ay RMB3.47 bilyon (US$475.2 milyon) sa ikatlong quarter ng 2023, kumpara sa RMB1.24 bilyong non-GAAP kawalan sa ikatlong quarter ng 2022 at nagpapakita ng pagtaas na 27.1% mula sa RMB2.73 bilyong non-GAAP kita sa ikalawang quarter ng 2023.
 • Ipinagkaloob na Salapi mula sa Pagpapatakbo ng Operasyon ay RMB14.51 bilyon (US$1.99 bilyon) sa ikatlong quarter ng 2023, kumpara sa RMB508.3 milyong ginamit na salapi sa pagpapatakbo ng operasyon sa ikatlong quarter ng 2022 at nagpapakita ng pagtaas na 30.5% mula sa RMB11.11 bilyong ipinagkaloob na salapi mula sa pagpapatakbo ng operasyon sa ikalawang quarter ng 2023.
 • Malayang Salapi4 ay RMB13.22 bilyon (US$1.81 bilyon) sa ikatlong quarter ng 2023, kumpara sa negatibong RMB1.96 bilyong malayang salapi sa ikatlong quarter ng 2022 at nagpapakita ng pagtaas na 37.5% mula sa RMB9.62 bilyong malayang salapi sa ikalawang quarter ng 2023.

Mga Pangunahing Resulta sa Pananalapi

(sa milyon, maliban sa porsyento)