SHANGHAI, China, Okt. 31, 2023 — FLJ Group Limited (NASDAQ: FLJ) (“FLJ” o ang “Kompanya”), nagsabi na pumasok sila sa isang kasunduan sa paglipat ng kapital noong Oktubre 31, 2023 upang ibenta ang lahat ng kanilang karapatan sa pag-aari sa kanilang hindi direktang buong pag-aari na subsidiary Haoju (Shanghai) Artificial Intelligence Technology Co., Ltd. (ang “WFOE”), isang limitadong kompanya na nakarehistro sa ilalim ng batas ng PRC, kay Wangxiancai Limited, isang limitadong kompanya na nakarehistro sa ilalim ng batas ng Hong Kong, para sa nominal na konsiderasyon (ang “Pagtatapon”). Natapos ang Pagtatapon sa parehong araw. Sa pamamagitan ng WFOE at ng mga subsidiary ng WFOE, pinatupad ng Kompanya ang kanilang matagal na negosyo sa pagupa ng apartment (ang “Itinatapon na Negosyo”). Nagbigay ang Itinatapon na Negosyo ng malaking bahagi ng kita at nagkaroon ng malaking bahagi ng mga ari-arian ng Kompanya bago ang Pagtatapon. Mananatili ang ilang pangunahing tagapamahala ng Kompanya pagkatapos ng Pagtatapon.

Pinagtibay ng konseho ng mga direktor ng Kompanya ang Pagtatapon, sa rekomendasyon at pag-apruba ng komite ng audit ng konseho ng mga direktor.

Gaya ng nabanggit na dati, pumasok ang Kompanya sa isang kasunduan sa pag-aakuisisyon ng kapital (ang “Pag-aakuisisyon”) noong Setyembre 29, 2023 sa ilang shareholder ng Lianlian Holdings Inc. (“Lianlian”) upang makuha ang 95% ng inilabas at nananatiling bahagi ng Lianlian. Ang Lianlian ay isang provider ng online lifestyle service na nakabase sa Chengdu, Tsina, na nagbibigay ng komprehensibong pagmamarketa at pagpopromote sa mga restawran, hotel at iba pang leisure at entertainment na mga negosyante, tumutulong sa kanila upang makamit ang mahusay na pagpapatakbo. Gamit ang platform ng e-commerce ng Lianlian, maaaring epektibong marating ng mga negosyante ang mga konsumer upang matugunan ang kanilang araw-araw na pangangailangan para sa pagkain, biyahe at iba pang mga serbisyo sa lifestyle.

Sinabi ni Mr. Chengcai Qu, punong tagapamahala ng Kompanya, “Naaapektuhan ang makro-kapaligiran ng merkado ng matagal na pagupa ng apartment sa China ng COVID-19, nagpapababa ng pangangailangan para sa matagal na pagupa ng apartment sa mga lugar kung saan kami nag-ooperate habang nagpapataas sa aming gastos sa pagpapatakbo at mga gastos. Naniniwala kami na tutulong ang Pagtatapon upang ilipat namin ang aming mga mapagkukunan sa malaking at mabilis na lumalaking sektor ng online lifestyle services sa China. Gamit ang aming karanasan mula sa negosyo sa matagal na pagupa ng apartment, kaya naming mahulaan ang mga gawi at pattern ng paggamit ng konsumer at mabilis na makasagot sa kanilang mga pangangailangan. Bukod pa rito, naniniwala kami na maaari naming madaling gamitin ang aming karanasan sa paghahanap at pagpopromote ng mga apartment at pag-abot sa mga tenant sa pamamagitan ng mga online na platform upang epektibong makahikayat ng mga kalidad na negosyante at mga konsumer sa platform ng e-commerce ng Lianlian. Pagkatapos ng pagkukonsumasyon ng Pag-aakuisisyon, magtatrabaho kami kasama ang Lianlian upang magbigay ng mas komprehensibo at pinahusay na mga serbisyo sa lifestyle.”

Safe Harbor Statement

Naglalaman ang pahayag na ito ng mga pahayag na panghinaharap. Itinuturing ang mga pahayag na ito bilang “mga pahayag na panghinaharap” sa ilalim ng Seksyon 27A ng Securities Act of 1933, gaya ng inamyendahan, at Seksyon 21E ng Securities Exchange Act of 1934, gaya ng inamyendahan, at bilang tinutukoy sa U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Maaaring matukoy ang mga pahayag na panghinaharap na ito sa pamamagitan ng terminolohiyang “magagawa,” “inaasahan,” “inaasahang sa hinaharap,” “namamahala,” “nagpaplanong,” “naniniwala,” “tinataya” at katulad na mga pahayag. Kasama sa iba pa, ang mga talumpati mula sa pamamahala sa pahayag na ito at ang mga operasyon at outlook sa negosyo ng Kompanya at ng kanyang mga subsidiary ay naglalaman ng mga pahayag na panghinaharap. Nakasalalay ang mga pahayag tulad nito sa ilang mga panganib, kawalan ng katiyakan at iba pang mga bagay na maaaring magresulta sa malaking pagkakaiba sa aktuwal na resulta mula sa nasa mga pahayag na panghinaharap. Kasama sa mga panganib at kawalan ng katiyakan ang sumusunod: mga panganib na kaugnay sa inaasahang timing at pagkakataon ng pagkukonsumasyon ng Pag-aakuisisyon, kabilang ang panganib na hindi magsara ang transaksyon bago ang long-stop date, o dahil sa isa o higit pang mga kondisyon sa pagtatapos ng transaksyon na hindi natupad o hindi tinanggalan ng bisa, gaya ng mga pag-apruba ng regulador na hindi natanggap nang naaayon o sa ibang paraan, o dahil pinigilan, pinag-antala o tinanggihan ng isang ahensya ng pamahalaan ang pag-apruba para sa pagkukonsumasyon ng transaksyon o kinakailangang mga kondisyon, limitasyon o restriksyon sa koneksyon sa gayong mga pag-apruba; ang pagkakataon ng anumang pangyayari, pagbabago o iba pang mga sirkunstansiya na maaaring magdulot ng pagtatapos ng kaukulang mga kasunduan sa transaksyon; ang panganib na maaaring may malaking negatibong pagbabago sa posisyon pinansyal, pagganap, mga operasyon o prospects ng Lianlian o ng Kompanya; mga panganib na may kaugnayan sa pagkagambala ng panahon ng pamamahala mula sa umiiral na mga operasyon ng negosyo dahil sa iminumungkahing transaksyon; ang panganib na maaaring may mga negatibong epekto ang anumang pahayag tungkol sa iminumungkahing transaksyon sa presyo ng merkado ng mga sekuridad ng Kompanya o magresulta sa malaking pagbabago ng presyo ng merkado ng mga sekuridad ng Kompanya; ang panganib na maaaring may negatibong epekto ang iminumungkahing transaksyon at ang pahayag nito sa kakayahan ng Lianlian na manatili ang mga customer at manatili at kumuha ng pangunahing tauhan at panatilihin ang ugnayan nito sa mga supplier at customer nito at sa kanilang mga operasyon at negosyo nang lahat; anumang mga pagbabago sa negosyo o outlook sa negosyo ng Lianlian o ng kanyang mga negosyo; mga pagbabago sa naaangkop na batas at regulasyon; mga panganib na may kaugnayan sa kakayahan ng pinagsamang kompanya na pahusayin ang kanyang mga serbisyo at produkto, ipatupad ang kanyang estratehiya sa negosyo, palawakin ang kanyang basehan ng customer at panatilihin ang matatag na ugnayan nito sa kanyang mga partner sa negosyo; ang paglago ng industriya ng serbisyo sa lifestyle sa China; mga panganib na may kaugnayan sa kakayahan ng Kompanya na patuloy na tumugon sa naaangkop na mga pamantayan sa listing; ang kakayahan ng Kompanya na manatili ang kanyang pangunahing tauhan sa pamamahala; ang estratehiyang pagrepaso ng operasyon ng Kompanya; ang mga estratehiya sa M&A ng Kompanya at ang kakayahan nito na i-integrate ang anumang mga pag-aakuisisyon, bagong inisyatiba sa negosyo, at estratehikong pamumuhunan; ang kakayahan ng Kompanya na makakuha ng pagpapayaman sa naaangkop at madaling paraan sa panahong ito; ang kakayahan ng Kompanya na patuloy na gumanap bilang isang patuloy na negosyo sa hinaharap o makamit o manatiling may kita; ang kakayahan ng Kompanya na epektibong tugunan ang mga hamon at kawalan ng katiyakan mula sa pandemya ng COVID-19 at iba pang mga pag-aalboroto at kalamidad; ang kakayahan ng Kompanya na pamahalaan ang kanyang paglago; ang kakayahan ng Kompanya na ayusin ang mga alitan sa mga third party; ang kakayahan ng Kompanya na pamahalaan ang kanyang tatak at reputasyon; ang kakayahan ng Kompanya na makipagkompetensiya nang epektibo; at mga pagpapalagay na nasa ilalim o may kaugnayan sa anumang nabanggit. Dagdag pa sa mga ito ang mga panganib na nakapaloob sa mga filing ng Kompanya sa U.S. Securities and Exchange Commission. Maliban kung kinakailangan ng batas, hindi inaasahang magpapahayag ang Kompanya ng anumang pahayag na panghinaharap, sa pagkakataong ito o sa anumang pagkakataon, maliban kung may bagong impormasyon, pangyayari o iba pang mga bagay.

Para sa mga inquiry mula sa investor at media, mangyaring makipag-ugnayan sa:

FLJ Group Limited
E-mail: ir@qk365.com

Christensen

Sa China
Si Mr. Rene Vanguestaine
Telepono: +86-10-5900-1548
E-mail: rene.vanguestaine@christensencomms.com

Sa U.S.
Si Ms. Linda Bergkamp
Telepono: +1-480-614-3004
Email: Linda.bergkamp@christensencomms.com