George Town, Grand Cayman, Setyembre 18, 2023 – Tinanggap ng Finnovate Acquisition Corp. (“Finnovate” o ang “Kompanya”) (NASDAQ: FNVT) noong Setyembre 12, 2023 ang abiso mula sa Listing Qualifications Staff (ang “Staff”) ng The Nasdaq Stock Market LLC (“Nasdaq”) na nagsasaad na, dahil sa pagkaantala sa pag-file ng Quarterly Report on Form 10-Q ng Kompanya para sa panahong nagtatapos noong Hunyo 30, 2023 (ang “Form 10-Q”) sa Securities and Exchange Commission (ang “SEC”), ang Finnovate ay kasalukuyang hindi natutugunan ang Nasdaq Listing Rule 5250(c)(1), na nangangailangan ng maagap na pag-file ng lahat ng periodic na mga ulat sa SEC. Walang agarang epekto ang kakulangan sa listing o trading ng karaniwang stock ng Kompanya sa Nasdaq.

Alinsunod sa Nasdaq Listing Rules, ibinigay sa Finnovate ang 60 araw na kalendaryo upang isumite ang plano nito upang patunayan ang pagsunod sa kinakailangan sa pag-file at may diskresyon ang Staff na magbigay sa Finnovate ng hanggang 180 araw na kalendaryo mula sa deadline ng SEC upang ma-file ang Form 10-Q batay sa planong iyon. Masipag na nagtatrabaho ang Kompanya upang ma-file ang Form 10-Q sa loob ng timeline na itinakda ng Nasdaq.

Ginawa ang anunsyong ito bilang pagsunod sa Nasdaq Listing Rule 5810(b).

TUNGKOL SA FINNOVATE

Ang Finnovate Acquisition Corp. (Nasdaq: FNVT) ay isang blank check company na itinatag sa Cayman Islands na may layuning mag-acquire ng isa o higit pang mga negosyo at asset, sa pamamagitan ng merger, capital stock exchange, asset acquisition, stock purchase, at reorganization.

MGA PAHAYAG UKOL SA HINAHARAP

Kasama sa impormasyon sa press release na ito ang “mga pahayag ukol sa hinaharap” sa loob ng kahulugan ng “safe harbor” na mga probisyon ng United States Private Securities Litigation Reform Act ng 1995. Maaaring matukoy ang mga pahayag ukol sa hinaharap sa pamamagitan ng paggamit ng mga salitang tulad ng “tantiya,” “plano,” “proyekto,” “hula,” “layunin,” “maaaring,” “magiging,” “inaasahan,” “ipagpapatuloy,” “dapat,” “maaaring,” “tila,” “hinaharap,” “pananaw” o iba pang katulad na mga ekspresyon na nagsasabi o nagsasaad ng mga pangyayaring panghinaharap o mga trend o na hindi mga pahayag ng mga bagay na pangkasaysayan, ngunit ang kawalan ng mga salitang ito ay hindi nangangahulugan na ang isang pahayag ay hindi ukol sa hinaharap. Kasama sa mga pahayag ukol sa hinaharap na ito ang mga inaasahan ng Kompanya tungkol sa pag-file ng Form 10-Q at ilang mga pinansyal na resulta ng Kompanya para sa quarter na nagtatapos noong Hunyo 30, 2023 at pagsunod sa Nasdaq Listing Rules. Kasangkot ang mga panganib at kawalang katiyakan sa mga pahayag ukol sa hinaharap na ito, at maaaring magkaiba nang malaki ang mga tunay na resulta mula sa mga pahayag ukol sa hinaharap na ito. Kabilang sa mga salik na maaaring magresulta sa mga hinaharap na resulta na magkaiba sa mga kasalukuyang inaasahan ng pamunuan ay ang panganib na hindi magawa ng Kompanya na ma-file ang Form 10-Q sa loob ng timeline na itinakda ng Nasdaq. Isinasalamin ng mga pahayag ukol sa hinaharap ang mga plano o hula ng Kompanya para sa mga pangyayaring panghinaharap at mga pananaw sa petsa ng press release na ito. Inaasahan ng Kompanya na magbabago ang mga pagtatasa nito dahil sa mga kasunod na pangyayari at pag-unlad. Gayunpaman, habang maaaring pumili ang Kompanya na i-update ang mga pahayag ukol sa hinaharap na ito sa hinaharap, partikular na tinatanggihan ng Kompanya ang anumang obligasyon na gawin ito. Hinihikayat ang mga mambabasa na tingnan ang mga pinakabagong ulat na na-file ng Kompanya sa SEC. Pinapaalalahanan ang mga mambabasa na huwag maglagay ng labis na pagtitiwala sa anumang mga pahayag ukol sa hinaharap, na nagsasalita lamang sa petsa ng paggawa, at wala kaming obligasyon na i-update o baguhin ang mga pahayag ukol sa hinaharap, maging dahil sa bagong impormasyon, mga pangyayaring panghinaharap o sa iba pang dahilan.

Contact:

Finnovate Acquisition Corp.
Calvin Kung
The White House 20 Genesis Close
George Town, Grand Cayman KY1 1208
+1 (424) 253-0908