BEIJING, Sept. 26, 2023 — Nagpahayag ang Fang Holdings Limited (OTC: SFUNY) (“Fang” o ang “Kompanya”), isang nangungunang real estate Internet portal sa China, ngayong araw na ang kanilang lupon ng mga direktor (ang “Lupon”) ay bumuo ng isang espesyal na komite (ang “Espesyal na Komite”) na binubuo ng tatlong independiyenteng direktor, G. Huyue Zhang, G. Shaohua Zhang at G. Changming Yan, upang suriin at isaalang-alang ang naunang inihayag na paunang hindi pangunahing panukalang sulat ng pagbili noong Setyembre 4, 2023 (ang “Panukala”) mula kay G. Jiangong Dai (“G. Dai” o ang “Nagpanukalang Mamimili”) upang bilhin ang lahat ng mga nakabinbing aksyon ng Kompanya na kasalukuyang hindi pag-aari ng Nagpanukalang Mamimili, o anumang potensyal na alternatibong transaksyon.

Pinapaalala ng Lupon sa mga stockholder ng Kompanya at iba pang nag-iisip na magkalakal ng mga sekuridad ng Kompanya na walang desisyong ginawa tungkol sa tugon ng Kompanya sa Panukala. Walang katiyakan na gagawa ng anumang panghuling alok, na mapapatupad ang anumang panghuling kasunduan na may kaugnayan sa Iminungkahing Transaksyon, o na ang transaksyong ito o anumang iba pang transaksyon ay maaaprubahan o maisasakatuparan. Hindi tumatanggap ang Kompanya ng anumang obligasyon na magbigay ng anumang update tungkol dito o sa anumang ibang transaksyon, maliban sa kinakailangan sa ilalim ng naaangkop na batas.

Tungkol sa Fang

Pinapatakbo ng Fang ang isang nangungunang real estate Internet portal sa China sa bilang ng mga page view at mga bisita sa mga website nito. Sa pamamagitan ng mga website nito, nagbibigay ang Fang ng pangunahing marketing, listing, lead generation at mga serbisyo pinansyal para sa mabilis na lumalagong real estate at home furnishing at improvement sectors ng China. Ang user-friendly nitong mga website ay sumusuporta sa mga aktibong online na komunidad at network ng mga gumagamit na naghahanap ng impormasyon sa, at value-added services para sa, real estate at home furnishing at improvement sectors sa China. Kasalukuyang pinapanatili ng Fang ang humigit-kumulang 70 opisina upang tumutok sa mga pangangailangan ng lokal na merkado at ang kanyang website at database ay naglalaman ng real estate na may kaugnayang nilalaman na sumasaklaw sa 658 na lungsod sa China. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Fang, mangyaring bisitahin ang http://ir.fang.com.

Mga Pahayag ng Ligtas na Harbor

Naglalaman ang press release na ito ng mga pahayag na tumitingin sa hinaharap sa loob ng kahulugan ng Seksyon 27A ng Securities Act ng 1933, na binago, at Seksyon 21E ng Securities Exchange Act ng 1934, na binago. Ginawa ang gayong mga pahayag na tumitingin sa hinaharap sa ilalim ng mga probisyon ng “ligtas na harbor” ng U.S. Private Securities Litigation Reform Act ng 1995.

Lahat ng pahayag maliban sa mga pahayag ng historical na katotohanan sa anunsyong ito ay mga pahayag na tumitingin sa hinaharap, kabilang ang ngunit hindi limitado sa, pag-apruba at pagsasakatuparan ng Iminungkahing Transaksyon o anumang alternatibong transaksyon. Maaaring kilalanin ang mga pahayag na ito na tumitingin sa hinaharap sa pamamagitan ng terminolohiyang tulad ng “magiging,” “inaasahan,” “inaasahang,” “layunin,” “hinaharap,” “balak,” “naniniwala,” “malamang,” “tinatayang,” “maaaring,” “dapat” at katulad na mga ekspresyon. Ang mga pahayag na tumitingin sa hinaharap ay kinasasangkutan ng mga inherent na panganib at mga kawalang-katiyakan at batay sa kasalukuyang mga inaasahan, palagay, pagtataya at proyeksyon tungkol sa Fang at industriya, at may kaugnayan sa mga pangyayari na kinasasangkutan ng mga kilala o hindi kilalang panganib, kawalang-katiyakan at iba pang mga salik, na lahat ay mahirap hulaan at marami sa mga ito ay wala sa kontrol ng Fang, na maaaring magresulta sa aktuwal nitong mga resulta, pagganap o mga nagawa na magkaiba sa mga nasa mga pahayag na tumitingin sa hinaharap. Karagdagang impormasyon tungkol sa mga panganib, kawalang-katiyakan o mga salik na ito ay kasama sa mga filing ng Fang sa U.S. Securities and Exchange Commission. Hindi tumatanggap ang Fang ng anumang obligasyon na i-update ang anumang pahayag na tumitingin sa hinaharap bilang resulta ng bagong impormasyon, mga pangyayari sa hinaharap o iba pa, maliban na lamang kung kinakailangan sa ilalim ng batas. Bagaman naniniwala ang Fang na ang mga inaasahan na ipinahayag sa mga pahayag na ito na tumitingin sa hinaharap ay makatwiran, hindi ito makapagtiyak sa iyo na ang mga inaasahan nito ay tama, at pinapaalalahanan ang mga investor na ang aktuwal na resulta ay maaaring magkaiba nang malaki sa inaasahang resulta.

MAKIPAG-UGNAYAN: Para sa mga tanong ng investor at media, mangyaring makipag-ugnayan sa:

Fang Investor Relations
Email: ir@fang.com