XI’AN, Tsina, Setyembre 11, 2023 – Inihayag ngayon ng Bon Natural Life Limited (Nasdaq: BON) (“BON” o ang “Kompanya”), isa sa mga nangungunang tagapagbigay ng mga solusyon sa bio-sangkap sa mga industriya ng natural, kalusugan at personal na pangangalaga, ang kanilang mga resulta sa pananalapi para sa unang kalahating taon na nagtatapos sa Marso 31, 2023.

Mga Pangunahing Detalye sa Pananalapi ng 1H-2023

  • Kita – Ang kabuuang kita ay $14.1 milyon, na kumakatawan sa isang pagtaas na 3.4% mula sa US$13.7 milyon para sa kaparehong panahon noong 2022.
  • Kita mula sa operasyon – para sa anim na buwan na nagtatapos sa Marso 31, 2023 ay $2,985,234 na pagtaas ng $196,875 o 7.1% kumpara sa $2,788,359 sa kaparehong panahon ng 2022.
  • Netong kita na naaangkop sa BON Natural Life Limited – para sa anim na buwan na nagtatapos sa Marso 31, 2023 ay $2,119,760 kumpara sa $2,548,678 sa kaparehong panahon ng 2022.
  • Kita kada share – Ang pangunahing kita kada share ay $0.24 para sa anim na buwan na nagtatapos sa Marso 31, 2023 kumpara sa $0.31 sa kaparehong panahon ng 2022. Ang pinahabang kita kada share ay $0.24 para sa anim na buwan na nagtatapos sa Marso 31, 2023 kumpara sa $0.30 sa kaparehong panahon ng 2022.

Buod ng Kategorya ng Produkto ng 1H-2023: Paglago vs. Nakaraang Taon

Pagtaas (pagbaba) ng Kita Pagtaas (pagbaba) ng Gross na Tubo
Mga Compound na Pabango (8.4%) 12.3%
Mga Suplementong Pangkalusugan (Mga Inuming Powder) 37.2% 21.0%
Mga Bioaktibong Sangkap sa Pagkain (5.2%) 20.0%


Mga Compound na Pabango

Ang kita mula sa mga benta ng mga produktong compound na pabango ay bumaba ng 8.4% sa US$6.8 milyon sa anim na buwan na nagtatapos sa Marso 31, 2023 mula sa US$7.4 milyon para sa kaparehong panahon noong 2022. Ang pagbaba ay pangunahing dahil sa 10.1% na pagbaba sa average na presyo ng pagbebenta at 9.5% na negatibong epekto mula sa palitan ng pera, na bahagyang na-offset ng isang pagtaas na 1.8% sa dami ng mga nabentang produkto.

Ang gross na tubo mula sa mga produktong compound na pabango ay tumaas ng 12.3% sa US$2.0 milyon mula sa US$1.8 milyon para sa kaparehong panahon noong 2022. Ang pagtaas ay pangunahing dahil sa 16.6% na pagbaba sa halaga ng mga produkto dahil sa ating kakayahang makipag-usap para sa mas mababang presyo mula sa mga supplier at sa isang pagtaas na 1.8% sa dami ng mga nabentang produkto, na bahagyang na-offset ng 9.5% na negatibong epekto mula sa palitan ng pera.

Mga Suplementong Pangkalusugan (Mga Inuming Powder)

Ang kita mula sa mga benta ng mga produktong suplemento sa kalusugan (mga inuming powder) ay tumaas ng 37.2% sa US$4.6 milyon sa anim na buwan na nagtatapos sa Marso 31, 2023 mula sa US$3.3 milyon para sa kaparehong panahon noong 2022. Ang pagtaas ay pangunahing dahil sa isang pagtaas na 50% sa dami ng mga nabentang produkto at bahagyang na-offset ng 9.5% na negatibong epekto mula sa palitan ng pera.

Ang gross na tubo mula sa mga produktong suplemento sa kalusugan (mga inuming powder) ay tumaas ng 21.0% sa US$1.4 milyon mula sa US$1.2 milyon para sa kaparehong panahon noong 2022. Ang pagtaas ay pangunahing dahil sa mga nabanggit na mga dahilan.

Mga Bioaktibong Sangkap sa Pagkain

Ang kita mula sa mga benta ng mga produktong bioaktibong sangkap sa pagkain ay bumaba ng 5.2% sa US$2.8 milyon sa anim na buwan na nagtatapos sa Marso 31, 2023 mula sa US$2.9 milyon para sa kaparehong panahon noong 2022. Ang pagbaba ay pangunahing dahil sa 7.5% na pagbaba sa average na presyo at 9.5% na negatibong epekto mula sa palitan ng pera, na bahagyang na-offset ng 2.4% na pagtaas sa dami ng mga nabentang produkto dahil sa malakas na pangangailangan ng customer at pagsisikap sa pagbebenta.

Ang gross na tubo mula sa mga produktong bioaktibong sangkap sa pagkain ay tumaas ng 20.0% sa US$1.3 milyon mula sa US$1.1 milyon para sa kaparehong panahon noong 2022. Ang pagtaas ay pangunahin dahil sa 2.4% na pagtaas sa dami ng mga nabentang produkto at isang pagbaba ng 21.7% sa halaga ng mga produkto dahil sa bumabang presyo ng mga raw materials na binibili, na bahagyang na-offset ng 9.5% na negatibong epekto mula sa palitan ng pera.

Mga pangkalahatang at pang-administratibong gastos ay tumaas ng $467,012, o humigit-kumulang 46.8%, mula $998,943 sa anim na buwan na nagtatapos sa Marso 31, 2022, sa $1,465,955 sa kaparehong panahon ng 2023, pangunahin dahil sa isang pagtaas na 44.2% sa pasahod ng kawani dahil sa pagdami ng bilang ng kawani, isang pagtaas na 234.8% sa mga gastos sa upa at isang pagtaas na 42.7% sa mga gastos tulad ng propesyonal na serbisyo at mga bayarin sa consulting at mga gastos sa relasyon sa mga investor, atbp. habang naging isang publikong kompanya matapos naming makumpleto ang IPO noong Hulyo 2021.

Mga gastos sa pananaliksik at pagpapaunlad (“R&D”) ay bumaba ng $34,680, o humigit-kumulang 21.1%, mula $164,675 sa anim na buwan na nagtatapos sa Marso 31, 2022, sa $129,995 sa kaparehong panahon ng 2023. Ang pagbaba ay pangunahin dahil sa 79.3% na pagbaba sa pasahod ng kawani at 34.4% na pagbaba sa paggawa ng R&D na mga aktibidad sa panlabas na mga kumpanyang consulting.

Mga subsidyo ng gobyerno na natanggap sa anyo ng provincial-level na subsidyo sa insurance sa pag-export at unemployment insurance expansion grant ay kabuuang $11,916 sa anim na buwan na nagtatapos sa Marso 31, 2023.

Netong kita ay bumaba mula sa $2.5 milyon sa anim na buwan na nagtatapos sa Marso 31, 2022 sa $2.1 milyon sa kaparehong panahon ng 2023.

Net cash na ginamit sa mga operasyon sa anim na buwan na nagtatapos sa Marso 31, 2023 ay $2,177,992 kumpara sa net cash na ginamit sa mga operasyon na $130,577 sa kaparehong panahon ng 2022.

Pinahabang kita kada share (“EPS”) ay $0.24, kumpara sa $0.30 para sa kaparehong panahon noong 2022.

Hinihikayat ang mga investor na repasuhin ang kumpletong mga pahayag sa pananalapi at mga kaugnay na pagbubunyag ng Kompanya para sa karagdagang impormasyon. Ang mga materyal na ito ay available sa https://www.globenewswire.com/Tracker?data=8LfMBAswyMvTw5ggwyve0pJQKmWwQ-u54VbA4CsVWMoD-0mvmWOlnykDYNIX0lbu.